Hur länge är jag underhållsskyldig?

2020-02-24 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag har en dotter som läser på universitetet och bor hos sin mamna,sen har jag en dotter till som hoppat av gymnasiet,den äldsta är 20 och den yngsta 18 år,båda bor hos sin mamma som är gift med en annan,hur länge ska jag betala underhåll?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort sagt är svaret på din fråga att du inte är underhållsskyldig för någon av dina döttrar längre. Nedan följer en mer utförlig förklaring till varför det är så.

För din fråga är föräldrabalken tillämplig. Du som förälder är underhållsskyldig till dess att dina barn är 18 år, går dock barnen i skolan efter de fyllt 18 år är du som förälder istället underhållsskyldig så länge de går i skolan, men längst tills de fyller 21 år. Den skolgång som räknas är grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig utbildning (7 kap. 1 § andra stycket FB).

I ditt fall har underhållsskyldigheten upphört för din äldsta dotter då hon är 20 år gammal och studerar vid universitet, alltså inte sådan skolgång som omfattas av lagen. Underhållsskyldigheten har upphört även för din yngsta dotter, eftersom hon är 18 år och inte längre går i gymnasiet. Något som är viktigt att tänka på här är att om din dotter på 18 år skulle välja att ta upp sina studier vid gymnasiet igen, eller studera vid annan jämförlig grundutbildning, t.ex. i vissa fall Komvux, så kan du bli underhållsskyldig igen. Dock som längst tills hon fyller 21 år.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (993)
2020-11-30 Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?
2020-11-30 Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?
2020-11-30 Underhållsskyldighet för barn över 18
2020-11-30 Underhåll mellan makar

Alla besvarade frågor (86862)