Hur länge är föräldrar försörjningspliktiga för sina barn?

2016-03-06 i Underhåll
FRÅGA
Hur länge är vi försörjningspliktiga för vår dotter som hoppat av skolan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Föräldrars försörjningsplikt (alltså underhållsskyldighet) regleras i kapitel 7 i Föräldrabalken (FB).

Av FB 7:1 st. 2 framgår att föräldrar är försörjningspliktiga gentemot sina barn fram till dess att barnet fyller 18 år. Om barnet fortfarande går i grund- eller gymnasieskola efter att det fyllt 18 år så är föräldrarna försörjningspliktiga till dess att barnet slutar skolan, dock längst tills barnet fyller 21 år.

Eftersom er dotter har hoppat av skolan så är ni alltså försörjningspliktiga gentemot henne tills hon fyller 18 år.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer så är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (973)
2020-09-18 Är det möjligt att begära underhåll retroaktivt?
2020-09-10 Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år?
2020-09-09 Hur många år tillbaka kan jag behöva betala underhållsbidrag?
2020-09-07 Kräva underhåll retroaktivt

Alla besvarade frågor (84103)