Hur länge är förälder underhållsskyldig till sina barn?

2020-02-08 i Underhåll
FRÅGA
Min son som aldrig bott hos mig gick ut gymnasiet juni 2019 och fyllde 19 år under sommaren. Nu säger han att han har tänker börja.studera igen. Måste jag igen betala igen till honom?? Måste jag igen betala underhåll till honom??? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om föräldrars skyldigheter gentemot sina barn finner vi i Föräldrabalken (1949:381). Här framkommer det att utgångspunkten är att föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn. Dock upphör denna underhållsskyldighet när barnet fyller 18 år. Skulle barnet efter det att denne fyllt 18 år fortfarande gå i grundskolan, gymnasiet eller annan motsvarande grundutbildning. Det längsta som denna underhållsskyldighet kan sträcka sig är tills det att barnet fyller 21 år. (7 kap. 1 § Föräldrabalken)

Vad blir utfallet i din situation?

Från din fråga framkommer det inte om din son planerar att studera vidare på eftergymnasiala utbildningar eller om det rör sig om ett studerande som motsvarar grundutbildningen. Skulle det vara eftergymnasiala studier är du som förälder inte underhållsskyldig. Är det ett studerande som motsvarar grundutbildning så är du som förälder underhållsskyldig tills dess att din son fyller 21 år, eller tills studierna upphör om det sker innan.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (993)
2020-11-30 Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?
2020-11-30 Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?
2020-11-30 Underhållsskyldighet för barn över 18
2020-11-30 Underhåll mellan makar

Alla besvarade frågor (86862)