Hur länge är en prick i belastningsregistret kvar?

2021-09-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hur länge är en prick kvar över 18 år
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar hur länge en så kallad "prick" (uppgift i belastningsregistret) är kvar. Regler om belastningsregistret finns i lagen om belastningsregister.

Hur länge en prick i belastningsregistret är kvar, beror på vilket brott du begått och således vilken påföljd du fick för brottet.

Exempelvis, om man döms till fängelse försvinner pricken/uppgiften från belastningsregistret 10 år efter frigivningen. Om man döms till skyddstillsyn eller villkorlig dom försvinner pricken 10 år efter domen/beslutet (om personen är över 18 år vid tidpunkten för brottet - annars 5 år efter). Böter gallras 5 år efter domen/beslutet. (17 § LBR)

Dock, kan pricken finnas kvar en längre tid än den tid som nämns ovan och i 17 §, om det före utgången av tiden har gjorts en ny anteckning om dom eller beslut beträffande samma person. I detta fall ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret (dock inte om den nya anteckningen avser penningböter) (18 § första stycket LBR)

En uppgift kan dock max finnas i registret i 20 år efter att beslutet/domen som föranledde uppgiften meddelades (18 § andra stycket LBR).

Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2680)
2021-10-27 Får hotell neka gäster?
2021-10-24 Vapenlicens trots tidigare dom för vapenbrott
2021-10-21 Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?
2021-10-20 Kontaktförbud trots gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (96583)