Hur länge är en fordran giltig?

Hej!

Skildes för 14 år sedan och jag fick betala henne 60000:- Nu Hon tog "sina" möbler mm från vårt gemensamma hem då hon ansåg att det var hennes som hon fört med in i hemmet när vi gifte oss

Vi skrev ett avtal att jag skulle betala henne 50000 före 2008 men det har fallit i glömska.

Nu kommer hon med detta krav och vill ha 50000 och då undrar jag

Kan hon komma med det efter 11 år över tiden? Vi har inte hörts eller pratat med varandra på 14 år

Är detta avtal giltigt nu?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Hon har en fordran på 50 000 kronor som skulle betalas före 2008. Regler kring preskription av fordringar regleras i preskriptionslagen (preskl).

Vad säger lagen?

En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § första stycket preskl).

Preskriptionsavbrott

Preskriptionstiden kan avbrytas genom att

- du betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett.

- Du får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären,

- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.

Skulle preskriptionstiden avbrytas på något av dessa sätten så löper det en ny preskriptionstid på 10 år från dagen för avbrottet (6 § preskl).

Sammanfattning

Du skriver att ni inte pratat med varandra på 14 år och om du då inte heller fått någon skriftlig påminnelse om fordringen eller erkänt dess existens så är min bedömning att fordringen är preskriberad eftersom det passerat mer än 10 år sedan dess tillkomst. Du behöver alltså inte betala pengarna.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil BengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”