Hur länge är en fordran giltig?

2017-09-04 i Preskription
FRÅGA
Hur länge är en fordran giltig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag tolkar din fråga rätt så frågar du efter preskriptionstiden för fordringar.

Vid preskriptionstid för fordringar så använder vi preskriptionslagen (PreskL). Huvudregeln är att en fordran preskriberas efter 10 år men undantag gäller för konsumenter, då är preskriptionstiden 3 år, 2 § 1-2 stycket PreskL.

Dessa tidsintervaller avser den tid som löpt från och med du fått fordran och det ska inte ha skett något avbrott under denna tid. Ett preskriptionsavbrott kan exempelvis vara att du betalar del av fordran, betalar ränta eller amortering. Det kan även vara när den som ställt ut fordran skickar ett skriftligt krav om att du ska betala eller väcker talan i domstol, kronofogden etc, 5 § PreskL.

Om det sker ett preskriptionsavbrott så börjar preskriptionstiden 10 respektive 3 år återigen löpa från den dagen preskriptionsavbrottet skedde, 6 § PreskL.


Alltså… så är en fordrans preskriptionstid 10 år eller 3 år för konsumenter. Detta förutsätter att ett preskriptionsavbrott inte sker under denna tid. När tiden löpt ut så har den som ställt ut fordran inte längre rätt att kräva ut fordran.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Frida Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (597)
2021-07-27 Preskriptionstid grundat på hyresförhållande
2021-07-27 När preskriberas en fordran avseende småhusentreprenad?
2021-07-26 Ersättning för ärr efter 20 år?
2021-06-30 Preskriptionstid

Alla besvarade frågor (94270)