Hur länge är en dom synlig i belastningsregistret?

2020-02-26 i Påföljder
FRÅGA
Hej, Jag blev dömd för utpressning för cirka 1,5 år sedan, vilket slutade med rättegång och 5 000 kr i böter. Nu är jag i behov av jobb och har ett på gång inom skola. Detta medför att jag behöver begära ett utdrag ur belastningsregistret.Min fråga är således: kommer min dom synas i detta utdrag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur länge en dom är synlig i belastningsregistret.

Detta regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister.

Vad innehåller belastningsregistret?

Belastningsregistret innehåller alla domar som en person har dömts till men även strafförelägganden från åklagaren eller en ordningsbot utfärdad av polisen. Utöver det registreras även en del andra uppgifter, t.ex. meddelande av kontaktförbud eller tillträdesförbud vid idrottsevenemang, 3 § Lag (1998:620) om belastningsregister.

Vem har tillgång till belastningsregistret?

Av 6 § Lag (1998:620) om belastningsregister framgår det vilka som har rätt att få uppgifter från registret. Det är endast vissa myndigheter som har möjlighet att få uppgifter från registret, t.ex. Säkerhetspolisen och åklagarmyndigheten. Allmänheten har ingen möjlighet att ta del av andras belastningsregister. Varje person har dock rätt att begära ut uppgifter om sig själv ur registret, 9 § Lag (1998:620) om belastningsregister. Det är inte ovanligt att en potentiell arbetsgivare ber en enskild om att begära ut uppgifter om sitt belastningsregister, för att sedan lämna det till arbetsgivaren.

Hur länge är en dom synlig?

17 § Lag (1998:620) om belastningsregister innehåller bestämmelser om när en uppgift "gallras", dvs försvinner från belastningsregistret och inte längre blir synlig. Hur länge en dom eller uppgift i belastningsregistret står kvar beror på vilket straff man fått samt ens ålder vid tidpunkten för brottet. Är man under 18 år vid tidpunkten för brottet så gallras uppgiften tidigare än för någon som var över 18 år. Exempelvis ska en skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras ut tio år efter domen eller beslutet, om man var under 18 år då brottet begicks ska det gallras efter fem år.

Av 17 § p 9 Lag (1998:620) om belastningsregister framgår det att böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet av ordningsbot.

Sammanfattning

Eftersom din dom var förenad med en bötespåföljd innebär det att domen syns i fem år efter dagen för domen. Om du dömdes för 1,5 år sedan kommer domen därmed vara synlig i belastningsregistret i ytterligare 3,5 år. En viktig sak att poängtera i sammanhanget är att om man döms till någon ny påföljd medan man fortfarande står i registret kommer den gamla domen vara synlig fram till det att den nyaste gallras ut, det gäller dock inte penningböter. (18 § Lag (1998:620) om belastningsregister).

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1315)
2020-09-22 Antagningskrav till polisutbildningen
2020-09-21 Har en misshandelsdom för 20 år sedan betydelse för ett åtal om misshandel som väcks idag?
2020-09-21 När blir personen som jag står nära frigiven från fängelset?
2020-09-20 Påföljd vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (84415)