Hur långa uppsägningstid har jag då jag fyllt 67 år?

Förtydligande gällande frågan: ÄR UPPSAGD 31/1-2020 OCH 67 ÅR DÅ DETTA HÄNDER HUR LÅNG UPPSÄGNINGSTID HAR JAG ENLIGT NYA LAS?

Svaret på din fråga bör alltså bero på om det finns ett villkor i ditt anställningsavtal som säger att du är skyldig att lämna din anställning då du fyller 67 år eller om din arbetsgivare har meddelat att din anställning ska upphöra då du fyller 67 år. Eftersom du skriver att du har blivit uppsagd den 31 januari 2020 kommer jag utgå ifrån att din arbetsgivare har meddelat dig att din anställning kommer att upphöra då eftersom du då fyllt 67 år. Detta innebär att det undre citatet ur förarbetet bör vara tillämpligt på din situation. Då ska den nuvarande bestämmelsen tillämpas, alltså att du inte har rätt till en längre uppsägningstid än en månad eftersom du fyllt 67 år.

Finns inget sådant i mitt anställningsavtal uppsägningen beror på arbetsbrist då företaget kommer att läggas ner ,inge vet när, har jobbat där i 5 år i Dec , fyllde 67 i Maj fick enligt nuvarande LAS 1 Månads uppsägningstid (Feb ) så frågan är blir det någon förändring gällande uppsägningstiden när nya LASen träder i kraft?

Lawline svarar

Hej och tack för att du återkommer med förtydligande! Jag kommer fortfarande tillämpa lagen om anställningsskydd (LAS).

Som jag förstår situationen nu har du fått beskedet att din anställning kommer avslutas 31 januari 2020 på grund av arbetsbrist och att du därför undrar hur lång uppsägningstid du har, eftersom du har fyllt 67 år.

Som jag skrev i mitt förra svar har den som fyllt 67 år inte rätt till en uppsägningstid som är längre än en månad (33 § tredje stycket LAS). Denna bestämmelse upphör att gälla 1 januari 2020, och från och med då kommer bestämmelsen istället gälla den som fyllt 68 år. Nedan följer ett citat ur förarbetet till lagändringen för att förtydliga vad som ska gälla i övergången mellan de två bestämmelserna (proposition 2018/19:91 s. 50):

"När en arbetsgivare före den 1 januari 2020 har gett en arbetstagare ett skriftligt besked om att anställningen upphör, ska lagen i dess äldre lydelse tillämpas på beskedet. En förutsättning är dock att arbetstagaren fyller 67 år före den 1 februari 2020. I annat fall ska beskedet vara utan verkan. I övrigt ska äldre föreskrifter tillämpas när en arbetsgivare före lagändringarnas respektive ikraftträdande har inlett ett förfarande för att skilja arbetstagaren från anställningen."

Jag kommer utgå ifrån att du har fått beskedet om uppsägningen skriftligt, eftersom det är så en uppsägning ska gå till (8 § LAS). Eftersom du har fått detta besked innan de nya bestämmelserna träder i kraft, 1 januari 2020, och du har fyllt 67 år före den 1 februari 2020 ska de nuvarande bestämmelserna tillämpas på din situation. Detta innebär att du inte har rätt till en längre uppsägningstid än en månad.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”