Hur lång uppsägningstiden är under en provanställning

FRÅGA
Hej,Jag undrar vad jag har för uppsägningstid som provanställd, alltså om jag vill säga upp mig själv t.ex. efter att ha varit anställd i 1 månad?Står inget på kontraktet om det förutom när det löper över till en tillsvidareanställning.Tack.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande anställningsförhållanden regleras i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Hur lång uppsägningstid har man under en provanställning?

Avtal om tidsbegränsade anställningar får träffas under förutsättningar att prövotiden är högst sex månader. Om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp anställningen fortsätter den att löpa till en tillsvidareanställning, och detta följer av 6 § LAS.

Vill en arbetsgivare ge besked om att en provanställningen inte ska fortsätta i förtid eller avbryta anställningen under anställningstiden krävs det att arbetsgivaren underrättar arbetstagaren om detta minst 14 dagar i förväg. Arbetsgivaren är även skyldiga att varsla arbetstagarens arbetstagarorganisation som arbetstagaren är med i en vilket följer av 31 § LAS.

När det kommer till att du som arbetstagare vill avsluta din anställning i förtid, eller inte fortsätta arbeta efter provanställningens utgång, räcker det med att du som arbetstagare meddelar din arbetsgivare det. Provanställningen avslutas därmed samma dag som arbetstagaren meddelar arbetsgivaren om detta. Det belöper ingen uppsägningstid och lön ska inte heller utgå, utan lön utgår endast för den tid som arbetstagaren arbetat tills den dagen uppsägningen sker.

Sammanfattande råd:

Svar på din första fråga blir därför att det inte föreligger någon uppsägningstid om du väljer att avsluta anställningen under provtjänstgöringen. Du kan gå mitt på dagen om du vill.

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll