Hur lång uppsägningstid om anställd säger upp sig?

Jag vill säga upp mig från min arbetsplats och vill lämna arbetsplatsen så snart som möjligt. Nu undrar jag över uppsägningstid från arbetstagarens sida. Jag har snart varit anställd i 6år. Utifrån 11§ 1st LAS har AG rätt till 1 månad uppsägningstid och 11§ 2st LAS ser jag att AT har rätt till 3 månaders uppsägningstid om jag säger upp mig innan det 6e året är påbörjat och 4 månader efter det 6 året är påbörjat. Det jag undrar nu är eftersom uppsägningen är från min sida som arbetstagare, måste jag vänta 3-4 månader om min arbetsgivare önskar det eller kan jag säga upp mig med 1 månads varsel hur ska lagen tolkas här? Att tillägga är att det inte finns avtalad uppsägningstid i anställningsavtalet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det som att du vill ta reda på om det är 3 månaders respektive 1 månads uppsägningstid som gäller om du, som arbetstagare, säger upp dig själv på arbetsplatsen.

Uppsägningstid

Oavsett om det är arbetsgivaren eller arbetstagare som säger upp, så gäller en minsta uppsägningstid på en månad (11 § 1 st. LAS). Om det är arbetsgivaren som säger upp den anställde, och den anställde, som i ditt fall, sammanlagt varit anställd i minst fyra år, men kortare än sex år, så har den anställde rätt till tre månaders uppsägningstid (11 § 2 st. LAS), om inte du och din arbetgivare kommit överens om något annat i ditt anställningsavtal under förutsättning att det inte upphäver/inskränker arbetstagarens rättigheter enligt lagen (2 a § LAS). Uppsägningstiden kan även regleras i kollektivavtal, om sådan finns på din arbetsplats (2 b § 2 st. LAS). Enligt kollektivavtal brukar uppsägningstiden, om den anställde själv säger upp sig, vara mellan en och tre månader beroende på hur lång anställningstid föreligger samt inom vilken sektor arbetet sker inom. Finns inget kollektivavtal eller avtalad uppsägningstid i anställningsavtalet, så faller vi tillbaka på lagens regler, som säger att arbetstagaren har en månads uppsägningstid om denne säger upp sig själv. 

Din situation

Bland dina omständigheter framgår att det inte finns avtalad uppsägningstid i ditt anställningsavtal, och med tanke på att det inte framgår om det finns kollektivavtal eller inte på din arbetsplats så faller vi tillbaka på lagens regler. Det innebär att du har en månads uppsägningstid när du säger upp dig som arbetstagare, oavsett hur länge du har varit anställd. Om din arbetsgivare hade sagt upp dig, då hade uppsägningstiden på tre månader gällt enligt lagen. Tänk dock på att om kollektivavtal finns på arbetsplatsen, så kan annan uppsägningstid vara aktuell.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000