Hur lång uppsägningstid måste en arbetstagare iaktta?

FRÅGA
Hej! Min arbetsgivare säger att uppsägningstiden är 3 månader om jag vill sluta min anställning. Finns det något sätt att kringgå den lagen så att jag kan sluta tidigare?Mvh Gina
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt LAS 11§här är en arbetstagare endast skyldig att iaktta en uppsägningstid på 1 mån. Paragrafen är emellertid semidispositiv enligt LAS 2§ st 4. Det innebär att om kollektivavtal tillämpas på arbetsplatsen så kan kollektivavtalsparterna ha avtalat om en längre uppsägningstid som arbetstagarna är skyldiga att iaktta. I och med principen om kollektivavtals utfyllande verkan tillämpas eventuellt kollektivavtalet även på dig, även om du inte är fackligt ansluten.

Du får därmed ta reda på om det följer av det kollektivavtal som tillämpas på din arbetsplats (om det finns ett kollektivavtal) att en uppsägningstid på tre månader ska iakttas. Enligt min mening är det föga sannolikt. Om kollektivavtalet inte säger säger något annat, tillämpas huvudregeln i LAS 11§ att du endast är skyldig att iaktta 1 månads uppsägningstid.

Lycka till!

Vänligen,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll