Hur lång uppsägningstid har vi om avtalet är på bestämd tid?

2020-06-16 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej.Vi hyr en del av ett hus och vi fick en bestämd tid mellan 200201-200731(står även på kontraktet) sen efter denna datum förlängs det med 6 månader i taget.Men hur lång uppsägningstid har vi under den bestämda tiden är min fråga?
SVAR

Hejsan och vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline.

Hyresavtal under bestämd tid som gäller kortare än 9 månader
Jag tolkar din fråga som att du undrar om hur lång uppsägningstid ni har under 200201-2007031. Aktuell lagstiftning han hittas i jordabalken 12 kap 3§. I andra stycken står det att hyresavtal som gäller under bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inget annat har avtalats. Det innebär att det inte finns någon uppsägningstid under denna tid (bostaden går ej att säga upp) om inte det har avtalats. I sådana fall gäller uppsägningstiden i avtalet.

Hyresförhållande som har varat längre än 9 månader
När hyresförhållandet förlängs i sex månader innebär det att avtalet har är länge än 9 månader. Det betyder att uppsägningen måste göras, se 12 kap 3§ 2 st. I sådana fall är uppsägningstiden 3 månader lång, se 12 kap 4§ 2 st 3 punkten.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?