Hur lång uppsägningstid har man som provanställd?

Hejsan,

Jag går på en provanställning på 6 månader med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. Jag har nu arbetat med detta ca 3 månader (startade 4:e oktober). Vad gäller för mig som arbetstagare om jag säger upp mig? Jag vet att jag kan gå på dagen men får jag lov att använda min 3 månaders uppsägningstid om jag säger upp mig idag t.ex.? Vad gäller om arbetsgivaren säger upp mig nu? Måste de ge mig 3 månaders uppsägningstid? Vad händer om det har gått mer än tre månader av min provanställning? Då är det ju mindre än 3 månader kvar på provanställningen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag börjar med att förklara vad en provanställning och vad som generellt gäller vid uppsägning av en provanställning.

Generellt om uppsägning av en provanställning

En provanställning kan max pågå i sex månader. När sex månader har gått övergår provanställningen automatiskt till att bli en tillsvidareanställning (fast anställning). Syftet med provanställningen är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva en person i befattningen innan den går över i en fast anställning (se 6 § Lagen om anställningsskydd (LAS)). Om arbetsgivaren vill att provanställningen inte ska gå över i en tillsvidareanställning, ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om detta 14 dagar innan prövotiden löper ut. Att avsluta en provanställning är betydligt enklare och har inte samma krav som att avluta en tillsvidareanställning. En provanställning är en osäker anställningsform eftersom din arbetsgivare när som helst kan avbryta anställningen utan att ange något skäl för uppsägningen. Vid tillsvidareanställning krävs det något som kallas för saklig grund för att man ska kunna säga upp en arbetstagare vilket är hårt ställt krav. För att avsluta en provanställning krävs det inte saklig grund och det finns heller ingen skyldighet för arbetsgivaren att uppge skälen till varför de inte vill erbjuda dig fortsatt anställning. Exempel på saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan vara hot, våld, stöld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro med mera.

Vad gäller för mig som arbetstagare om jag säger upp mig och har en provanställning?

Det vanliga under en provanställning är att du som anställd kan gå på dagen om du säger upp dig. I lagen om anställningsskydd står det beskrivet att en provanställning enligt gällande anställningsavtal innebär att en arbetstagare har rätt att avsluta/säga upp sin anställningen med omedelbar verkan utan uppsägningstid under den tid som avtalet gäller för.

Du skriver att du kan gå på dagen men får jag lov att använda min 3 månaders uppsägningstid. Är det så att ni har avtalat om att du får gå på dagen så är det också det som gäller. Men har ni också ett villkor som säger att du har rätt att välja en 3 månaders uppsägningstid så borde det också gälla. Just där rekommenderar jag dig att höra med din arbetsgivare om vad det är som gäller. Vad framgår i anställningsavtalet? Nämns det någon uppsägningstid? Nämligen i vissa fall kan det finnas ett kollektivavtal som säger annorlunda. Har ni kommit överens om en viss tid om uppsägningstid behöver du bara jobba den tiden. Arbetsgivaren har ingen rätt att åberopa dig längre eller kortare uppsägningstid om ni kommit överens om annat. Detta gäller också för de som är tillsvidareanställda.

Vad gäller om arbetsgivaren säger upp mig nu?

En arbetsgivare som vill att en provanställning ska avbrytas i förtid måste ge besked om detta till arbetstagaren minst två veckor i förväg för att undvika att bli skadeståndsskyldig. Uppsägningstiden på två veckor gäller även då arbetsgivaren inte vill att anställningen ska fortsätta efter provanställningstiden, dvs 2 veckor innan provanställningen löper ut. Detta gäller oavsett om provanställningen är sex månader eller kortare tid. Om arbetstagaren är fackligt ansluten måste arbetsgivaren samtidigt underrätta fackorganisationen. (se 31 § LAS)

Nu verkar det som att ni har ett avtal om att det är tre månaders uppsägningstid som gäller. Lagen om anställningsskydd (LAS) är en lag som sätter upp lägsta villkor vilket menas med att det är möjligt att avtala om annat som är till fördel för dig som arbetstagare. Man kan aldrig avtala om villkor som är till nackdel för dig som anställd. Är det så att ni har avtalat om tre månaders uppsägningstid så borde det också vara det som gäller, det är dock lite annorlunda när det kommer till en provanställning, jag kommer till det nedan. Men en utgångspunkt är att tre månaders uppsägningstid borde nog tolkas till din fördel och skulle nog anses vara ett giltigt villkor i ett anställningsavtal. Sedan finns det såklart inga hinder från att komma överens om annat även efter att avtalet är skrivet.

Måste de ge mig 3 månaders uppsägningstid?

Det är lite knepigt när det kommer till en provanställning. Hade det varit en tillsvidareanställning så hade det varit tre månaders uppsägningstid enligt avtal. Dock finns det ett rättsfall AD 2003 nr 115 som behandlar ditt fall. Där var det en uppsägningstid på två månader och arbetsdomstolen sa att anställningsavtalet får tolkas på det sättet att uppsägningstiden om två månader i praktiken endast blir möjlig att tillämpa fullt ut under provanställningstidens första fyra månader. För tiden därefter och fram till provanställningstidens slut får reglerna om besked och underrättelse i 6 och 31 §§ LAS i stället anses gälla. Dvs, efter tre månader är det 2 veckors uppsägningstid som gäller enligt Arbetsdomstolen. Så i ditt fall skulle denna avtalade uppsägningstid på tre månader enbart gälla de första tre månaderna.

Detta är på grund av att en provanställning får maximalt vara 6 månader. Skulle arbetsgivaren eller du säga upp dig efter exempelvis fyra månader hade det inneburit att du fått en sju månaders provanställning vilket går emot lagen och ska enligt lag då istället övergå till en tillsvidareanställning. Om en uppsägningstid om tre månader skulle gälla hela provanställningen skulle det emellertid kunna få till resultat att provanställningstiden i strid med anställningsavtalets bestämmelse och 6 § 1 st LAS blev förlängd från sex till nio månader. Alternativt skulle följden kunna bli att provanställningen fick anses ha övergått i en tillsvidareanställning enligt 6 § 2 st (LAS) Är det så att ni kommer överens om en kortare uppsägningstid i efterhand så skulle det vara helt ok om du godkänner det.

Vad händer om det har gått mer än tre månader av min provanställning?

Du har enligt lag rätt till minst två veckors uppsägningstid och lön efter att tre månader har gått. Begär din arbetsgivare att du ska gå på dagen utan två veckors uppsägningstid så har du rätt till ersättningen för förlorad arbetsinkomst. Enligt avtal kan du som sagt har rätt till längre uppsägningstid än två veckor beroende på hur nära slutet av provanställningen är.

Det är en bedömning från fall till fall, men om man utgår från domen så borde det vara så att du bara har rätt till din tre månaders uppsägningstid de första tre månaderna.

Hoppas det var svar på dina frågor, undrar du något annat så hör bara av dig till mig via mail.

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”