Hur lång uppsägningstid har man på tidsbestämt andrahandskontrakt?

Hej

Undrar gällande mitt hyresavtal.

Jag har blivit uppsagd från mitt andrahandskontrakt som är tidsbestämt men vad jag kan förstå borde vara 3 månader uppsägningstid eller tolkar jag det fel.

Det är mellan 1/7-1/3 och hon har valt ett alternativ där det står att om hyrestiden är längre än tre månader skall uppsägningstid vara tre månader. Jag blev uppsagd den 12/2 och undrar om jag måste lämna nu den 1/4 som hon vill

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt till tre månaders uppsägning när det gäller ett tidsbestämt andrahandskontrakt. Det framgår inte av din fråga om du hyr en hyresrätt eller inte. Beroende på om du gör detta så blir olika lagar tillämpliga. Lag om uthyrning av egen bostad gäller för hyresavtal om en privatperson hyr ut sin t.ex. lägenhet (1 § lag om uthyrning av egen bostad). Rör det sig i stället om en hyresrätt gäller den så kallade hyreslagen, men eftersom den även gäller i huvudsak även om du hyr en privatbostad så kommer jag i mitt svar utgå från att du hyr en hyresrätt (1 § andra stycket lag om uthyrning av egen bostad).

Vad säger hyreslagen?

Det kan vara bra att känna till att med hyreslagen menas 12 kapitlet i jordabalken. Hyresavtal kan ingå för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat avtalats. Har hyresförhållandet varat i mer än nio månader i följd så måste avtalet sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § 2 st jordabalken). Av din fråga framgår dels att hyresförhållandet inte varit mer än nio månader i följd och dels att ni har avtalat om en uppsägningstid. Det innebär att uppsägningstiden som regleras i avtalet gäller. Eftersom uppsägningstiden i avtalet gäller så har du tre månaders uppsägningstid ifall hyrestiden är längre än tre månader, vilket den är.

När börjar uppsägningstiden att löpa?

Om uppsägningstiden är tre månader och du fått besked om uppsägning så gäller de tre månaderna från nästa kalendermånads start. Det innebär alltså tre månader plus de dagar som är kvar i månaden.

Sammanfattning

Eftersom hyreskontraktet blev uppsagt 2 februari blir min bedömning att din uppsägningstid börjar löpa från och med 1 mars. Det innebär att med tre månaders uppsägningstid så blir ditt utflyttningsdatum 31 maj.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil BengtssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000