Hur lång uppsägningstid har jag vid provanställning?

FRÅGA
Hej!Jag har en provanställning på en halvtidstjänst i butik. Det fungerar inte alls bra. Det finns många orsaker till att jag inte vill vara kvar men huvudorsaken är att jag har inte fått någon rimlig introduktion och nu går ordinarie personal på semester och jag kommer förväntas utföra och klara av ett antal arbetsuppgifter jag inte fått möjlighet och tid att lära mig. Jag vill säga upp min provanställning.Enligt anställningsavtalet står det under Tillämpligt kollektivavtal:Handelsanställdas Förbud och Svensk HandelHar jag någon uppsägningstid på denna provanställning? Hur länge i så fall? Kommer a-kassan att stänga av mig för att jag avbryter en provanställning som inte fungerar?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den lag som är tillämplig i ditt fall är lagen om anställningsskydd (1982:80), hädanefter benämnd LAS. Lagen är semidispositiv vilket innebär att det inte kan avtalas om sämre skydd mellan dig och arbetsgivaren, än vad LAS ger dig. Det får däremot göras inskränkningar genom ett kollektivavtal (2 § LAS).

Provanställning saknar uppsägningstid enligt LAS

Det får vid anställning avtalas om en prövotid om högst sex månader, s.k. provanställning. Syftet är att arbetsgivaren ska ha möjlighet att utvärdera dig som arbetstagare innan du blir tillsvidareanställd. Vill arbetsgivaren inte att du ska arbeta kvar efter att prövotiden gått ut måste den lämna besked om det innan så sker. På samma sätt måste du som arbetstagare lämna besked att du inte vill arbeta kvar, senast när prövotiden går ut. Om inte sådant besked lämnas av någon av parterna övergår provanställningen i en tillsvidareanställning (6 § LAS). Vill arbetsgivaren avsluta provanställningen i förtid, eller har för avsikt att provanställningen inte ska övergå i en tillsvidareanställning, ska denne informera dig minst två veckor i förväg (31 § LAS). Något sådant krav finns inte för dig som arbetstagare.

Sammanfattningsvis har du som arbetstagare ingen uppsägningstid vid provanställning, om du inte är bunden av kollektivavtal som stadgar annorlunda. Mig veterligen finns det inget i Handels kollektivavtal som stadgar annorlunda än LAS, varför du inte har någon uppsägningstid under provanställningen. Du kommer att få karensdagar från A-kassan för att du säger upp dig, det görs ingen skillnad mellan en provanställning och en tillsvidareanställning i det avseendet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1382)
2019-12-08 Måste turordningslistor upprättas för varje kollektivavtalsområde?
2019-12-07 Påföljder om arbetstagaren är olovligt frånvarande från arbetet?
2019-12-01 Är sjukdom en saklig grund för uppsägning?
2019-12-01 Vilka krav gäller för avskedande med omedelbar verkan?

Alla besvarade frågor (75340)