Hur lång uppsägningstid har jag under provanställningen?

FRÅGA
Hej,jag skulle börja en anställning inom turismbranchen, men med corona så fick jag en uppsägning innan jag hann börja. Jag har en provanställning på 6 månader enligt LAS.Min arbetsgivare menar att uppsägningstiden i provanställning är 1 månad, men i mitt avtal står det under Uppsägningstid att jag har 3 månaders uppsägningstid. Den sista är dock generell och hänvisar inte till provanställningen.Har jag 1 eller 3 månaders uppsägningstid i provanställningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om provanställning och uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Provanställning får avtalas om för högst sex månader. Om arbetsgivare eller arbetstagare inte vill att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden löpt ut ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. Om inte annat har avtalats, får en provanställning avbrytas även före prövotidens utgång (6 § LAS). Under provanställning saknas uppsägningstid enligt LAS bestämmelser. Däremot finns en ordningsregel enligt vilken en arbetsgivare som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning ska av brytas i förtid eller avslutas utan att övergå i provanställning ska underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg (31 § LAS). Bestämmelser om provanställning kan frångås genom kollektivavtal. I många kollektivavtal är uppsägningstiden under provanställning en månad under den tid som prövoperioden pågår.

I ditt fall saknar du enligt LAS någon uppsägningstid under provanställningen. Det kan däremot vara så att arbetsgivaren tillämpar uppsägningstid som framkommer av gällande kollektivavtal , vilket mycket väl kan vara en månad. Dina tre månaders uppsägningstid aktualiseras först när din provanställning övergått i en tillsvidareanställning. Som jag tolkar det utifrån den information du uppgett i frågan har du därför en månads uppsägningstid, inte tre månader.

Om något är oklart i mitt svar till dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84367)