Hur lång uppsägningstid har jag som är säsongsanställd?

FRÅGA
Har säsongsanställning inom trädgård. Men har ingen sluttid! Jag söker arbete under tiden o undrar hur lång uppsägningstid jag har om jag nu skulle få jobb någon annanstans?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). LAS är i stora delar semidispositiv, vilket innebär att den i angivna delar kan avtalas bort eller ändras genom kollektivavtal. Därför bör du kontrollera vad som anges i anställningsavtal och kollektivavtal som gäller för din arbetsplats. Finns det inget kollektivavtal gäller LAS.

Anställningens längd regleras ej i lag utan styrs av säsongens längd. Utgångspunkten är att säsongsanställningar är tidsbegränsade och kan ej sägas upp i förtid (5 § LAS). Undantag kan förekomma i anställningsavtalet och eventuellt i vissa kollektivavtal som i så fall kan ange att en månads uppsägningstid medges om vikariatet pågår tre månader eller längre. Uppsägningen ska vara skriftlig. Kollektivavtal kan också ange andra uppsägningstider.

Alltså är utgångspunkten att säsonganställningen ej kan upphöra i förtid. Dock rekommenderar jag dig att kontrollera vad som anges i ditt anställningsavtal, alternativt i kollektivavtalet, för att se om det där meddelas undantag från detta.

Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.

Vänligen,

Cornelia Isacson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81791)