Hur lång uppsägningstid har jag rätt till?

FRÅGA
Hejsan.Jag har varit nyligen uppsagd från mitt jobb. Jag anser att det är giltigt i regler om arbetsbrist och vill inte kämpa mot företagets beslut. Anställningsformen var tillsvidareanställning (med timlön) och jag har arbetat med företaget i tre år.Däremot ska jag bara få två veckors uppsägningstid och två veckors lön vilken låter olagligt. Jag har fått denna information både i mitt anställningsavtal och i min skriftliga uppsägning. Det finns inget kollektivavtal jag känner till.Jag har läst reglerna i LAS och tror att jag inte får mina rättigheter som anställd i Sverige. Kan lawline bekräfta detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetstagare har alltid rätt till en uppsägningstid på minst en månad (11 § första stycket LAS). Arbetstagaren har rätt till två månaders uppsägningstid om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år (11 § andra stycket LAS). Eftersom du har arbetat hos företaget i tre år har du rätt till minst två månaders uppsägningstid.

Det är möjligt att avvika från bestämmelserna om uppsägningstid genom kollektivavtal eller anställningsavtal. Det är dock endast möjligt att avtala om förmånligare villkor för arbetstagaren än de som står i lagen.

Du har därför rätt till en uppsägningstid om minst två månader, även om två veckor har avtalats i anställningsavtalet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?