Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?

FRÅGA
Hej,Jobbar på ett stort verkstadsbolag och precis fyllt 65 år (April 2021). Vilken uppsägningstid skulle jag ha nu? Normalt sett är det ju 12 månader om man jobbat väldigt länge i företaget, vilket jag gjort. Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagen om anställningsskydd (LAS) anger vad som gäller vid uppsägning av anställning. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).

Notera även om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (se 2 § tredje stycket LAS).

Din uppsägningstid är beroende av sammanlagd anställningstid

Om du säger upp dig själv gäller minst en månads uppsägningstid enligt LAS. Ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan dock ange en längre uppsägningstid för dig, vanligen två till tre månader (2 § och 11 § LAS).

Om arbetsgivaren säger upp dig är uppsägningstiden enligt LAS beroende av hur lång tid din sammanlagda anställningstid är:

- Om din sammanlagda anställningstid är mellan två och fyra år har du rätt till två månaders uppsägningstid.
- Om din sammanlagda anställningstid är mellan fyra år och sex år har du rätt till tre månaders uppsägningstid.
- Om din sammanlagda anställningstid är mellan sex och åtta år har du rätt till fyra månaders uppsägningstid
- Om din sammanlagda anställningstid är mellan åtta och tio år har du rätt till fem månaders uppsägningstid.
- Om din anställning är mer än tio år har du rätt till sex månaders uppsägningstid.

(11 § LAS).

Notera att ovan angivelse är enligt LAS och ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan ange längre uppsägningstid. Om något kollektivavtal inte finns på arbetsplatsen gäller dock ovan angivelse.

Notera även att när du fyller 69 år gäller att du enbart har rätt till en månads uppsägningstid (33b § LAS).

Sammanfattning

Din uppsägningstid är beroende av hur länge du har arbetat samt om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Om du har jobbat väldigt länge på företaget exempelvis mer än tio år, har du rätt till sex månaders uppsägningstid enligt lagen. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan denne dock ge dig rätt till en längre uppsägningstid.

Jag hoppas du är nöjd med ditt svar! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1796)
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?
2021-06-12 Mobiltelefon på jobbet?

Alla besvarade frågor (93215)