Hur lång uppsägningstid har jag när det står "dock längst till och med" i anställningsavtalet?

FRÅGA
Hej! Jag undrar vad det är för uppsägningstid när det står följande på anställningsavtalet: "Vikariat för X under dennes frånvaro, dock längst tom 2020-09-30".
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Hur lång uppsägningstid har man under ett vikariat?

Jag kommer i mitt svar utgå från att du inte omfattas av något kollektivavtal. Gör du det så kan det reglera hur lång uppsägningstid du har. Reglerna kring uppsägningstid regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Tidsbegränsade anställningar får träffas som ett vikariat (5 § LAS). Huvudregeln vid tidsbegränsade anställningar är att de inte går att avsluta innan slutdatumet. En tidsbegränsad anställning där slutdatumet är satt som "dock längst till och med" ett visst angivet datum kan dock avslutas i förväg. Avslutas den i förtid har du rätt till en uppsägningstid på minst en månad (11 § LAS). Har du jobbat i minst två år hos samma arbetsgivare så har du rätt till längre uppsägningstid.

I ditt fall så innebär allt detta att du har en uppsägningstid på en månad ifall vikariatet avslutas i förtid.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82723)