Hur lång uppsägningstid har jag inom kommunen?

FRÅGA
Hur lång uppsägningstid har man inom kommun?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Uppsägningstid enligt kollektivavtal

Jag kommer i mitt svar utgå från att du är tillsvidareanställd. Det vanligaste är att din uppsägningstid regleras i ett kollektivavtal. Många anställda inom kommunen har tre månaders uppsägningstid om du varit anställd i minst ett år, men detta varierar från fall till fall beroende på kollektivavtal. Jag rekommenderar att du vänder dig till ditt fackförbund som kan hjälpa dig att ta reda på hur lång din uppsägningstid är.

Uppsägningstid utan kollektivavtal

Finns det inget kollektivavtal på din arbetsplats så finns det regler kring detta i lagen om anställningsskydd (LAS). Både som arbetstagare eller arbetsgivare har du rätt till en minsta uppsägningstid av en månad (11 § första stycket LAS). Du kan även ha rätt till en längre uppsägningstid om du varit anställd hos arbetsgivaren under en längre period:

- två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,

- tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år, fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,

- fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år,

- och sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år (11 § andra stycket LAS).

Din uppsägningstid kan alltså variera beroende på om du omfattas av kollektivavtal eller inte. Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats råder jag dig att kontakta ansvarigt fackförbund för att ta reda på vad som gäller.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82647)