Hur lång uppsägningstid har jag?

FRÅGA
Hej! Jag jobbar som säljcoach på ett telemarketing bolag och jag undrar hur lång uppsägningstid jag har. Står inget om uppsägningstid på mitt kontrakt och vi har inget kollektivavtal på mitt företag. Jag är tillsvidareanställd och min tid är fördelad mellan sälj och coachning/administrativ tid.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag är tillämplig?

Uppsägning kan ske från både arbetstagarens och arbetsgivarens sida. I detta fall är Lagen om anställningsskydd tillämplig eftersom att det av din fråga framgår att ni inte har avtal eller kontrakt med andra uppgifter. Ett avtal är dessutom ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt LAS (2 § LAS). Vid uppsägning ska därför både arbetsgivaren och arbetstagaren beakta bestämmelserna i LAS angående bland annat uppsägningstid som denna fråga berör.

Hur lång är uppsägningstiden?

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Hur lång uppsägningstid en arbetstagare har rätt till beror på hur lång anställningstiden varit.

Arbetstagaren har rätt till en uppsägning av två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år, tre månader om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år, fyra månader om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år, fem månader om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år och sex månader om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år (11 § LAS).

Om en arbetstagare byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan som tillhör samma koncern eller om arbetstagaren byter anställning i samband med verksamhetsövergång, får det räknas som samma anställningstid vid beaktande av hur lång uppsägningstiden ska vara (3 § LAS).

Under uppsägningstiden har du rätt att behålla lön och andra anställningsförmåner även om du inte ha några arbetsuppgifter (12 § LAS).

Hoppas du fått hjälp med din fråga, återkom gärna annars!

Hälsningar,

Julia Lax
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1751)
2021-04-21 Uppsägningstid vid provanställning
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?

Alla besvarade frågor (91430)