Hur lång uppsägningstid har jag?

FRÅGA
Har blivit uppsagd pga arbetsbrist. Jag är 64 år, fyller 65 i okt. har jag 6 eller 12 mån uppsägningstid ?
SVAR

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Regler om anställning hittar du i lagen om anställningsskydd (LAS). I din fråga skriver du inte om det finns något kollektivavtal på din arbetsplats eller inte, skulle sådan finnas kan reglerna se annorlunda ut. I mitt svar kommer jag att utgå från att inget kollektivavtal finns. Jag kommer dessutom att utgå från att du blivit uppsagd från en tillsvidareanställning.

Vad har jag för uppsägningstid?

Den kortaste uppsägningstiden man kan ha enligt LAS är en månad, denna blir sedan längre beroende på den sammanlagda anställningstiden du haft hos din arbetsgivare (11 § LAS). Om den sammanlagda anställningstiden är på minst 10 år så har du en uppsägningstid på 6 månader. Du kan läsa mer om uppsägningstiderna här.

Jag fyller 65 år i oktober, påverkar det min uppsägningstid?

Enligt de nuvarande reglerna har man ett fullt anställningsskydd och en vanlig uppsägningstid fram till 68 års åldern. Detta innebär att det saknar betydelse att du fyller 65 i oktober.

Jag vill dock påminna dig om att detta enbart gäller om det saknas ett kollektivavtal eller om inget annat anges i ditt anställningsavtal. Det kan likväl vara så att din ålder påverkar uppsägningstiden. Min rekommendation är att du pratar med din arbetsgivare och frågar denne hur det står till, det är tyvärr svårt för mig att svara på med den lilla informationen jag har.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Fick du svar på din fråga?