Hur lång uppsägningstid har jag?

Hej.

Jag har jobbat i en korvkiosk i drygt fyra år, men har nu blivit erbjuden ett nytt jobb. Hur lång uppsägningstid har jag?

Hälsningar

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige regleras frågor om anställning, uppsägningstid m.m. i lagen om anställningsskydd (LAS). I vissa väldigt specifika fall är dock lagen inte tillämplig, se 1 § LAS. Enligt 11 § LAS har man rätt till 3 månaders uppsägningstid om ens anställningstid har varat i längre än 4 år. Denna bestämmelse är dock semidispositiv, vilket innebär att man enligt 2 § 4 st. LAS får i kollektivavtal som har godkänts av central arbetstagarorganisation göra avvikelser från vad som gäller enligt 11 §. Det går därför inte att ge ett definitivt svar på din fråga eftersom uppsägningstiden kan variera mellan olika arbetsplatser p.g.a. olika utformade kollektivavtal, och jag rekommenderar dig därför att kolla med arbetstagarorganisationen på din arbetsplats vad som gäller för dig. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal har du 3 månaders uppsägningstid.

Vänligen,

Anton OkicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000