Hur lång uppsägningstid är man berättigad till om man nekar ett skäligt omplaceringserbjudande?

FRÅGA
Hej!Jag är en kvinna på 63 år. Jag har jobbat hos min arbetsgivare i ca 24 år. Nu är jag övertalig för att man har beslutat att spara genom att avveckla verksamhet jag jobbar i.Arbetsgivaren försöker nu omplacera mig inom olika verksamheter på tjänster som inte matchar min erfarandet, kompetenser och utbildningsnivå . Jag vet att de på så sätt vill uppfylla sin omplaceringsskyldighet och jag vet att jag riskerar att bli uppsagd omjag tackar nej till ett "skälgt erbjudande".Min fråga är hur lång uppsägningstid har jag om jag tackar nej till ett "skäligt erbjudande"?Har fått olika information från HR, centrala och lokala fackliga representanter, allt från 3 månader till 1 år. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Utgångspunkten i din fråga är att det råder arbetsbrist på din arbetsplats. I sådana situationer stämmer det som du säger att om en arbetstagare tackar nej till ett skäligt omplaceringserbjudande föreligger saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS. Arbetstagaren kan då sägas upp oberoende av turordningsreglerna i 22 § LAS.

Angående uppsägningstid regleras den i 11 § LAS. Eftersom du blir uppsagd av din arbetsgivare har du rätt till viss uppsägningstid (se 11 § andra stycket LAS). I ditt fall har du arbetat hos din arbetsgivare i 24 år. Du har då som utgångspunkt rätt till en uppsägningstid på 6 månader eftersom du varit anställd i över tio år. Detta framgår också av 11 § andra stycket LAS.

När det gäller LAS är det så att vissa bestämmelser i lagen är semidispositiva. Detta innebär att avvikelser från vissa av lagens regler kan göras i kollektivavtal som arbetsgivaren slutit med en central arbetstagarorganisation. Regeln om uppsägningstid är just en sådan bestämmelse som är semidispositiv (se 2 § fjärde stycket LAS). Det är således mycket möjligt att det har gjorts en avvikelse från den lagstadgade uppsägningstiden i ditt fall.

Exakt hur lång uppsägningstid du är berättigad till kan jag inte svara på. Men om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal, vilket jag förutsätter, råder jag dig att i första hand kontakta de centrala fackliga representanterna. Om avvikelse från LAS regler om uppsägningstid gjorts i kollektivavtalet som är tillämpligt på din arbetsplats borde du kunna lita på att du får rätt information från dem.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84148)