Hur lång uppsägningstid är en arbetstagare skyldig att iaktta?

FRÅGA
Hej! Jag sa upp mig förra året efter nästan tre års anställning för att testa något nytt, var borta ungefär 2 månader och kom sedan tillbaka till mitt förra jobb och har nu sagt upp mig igen efter nästan 1 år.Vi har kollektivavtal enligt Seko, och dem säger jag har en månads uppsägningstid medans företaget och almega säger två månader.Enligt LAS och vårt kollektivavtal är det 2 månader om jag hade blivit uppsagd, hur är det i detta fallet? När jag säger upp mig själv? Mvh JE
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Uppsägningstiden regleras i 11§ LAS. Första stycket ålägger dig en skyldighet att iaktta 1 månads uppsägningstid. Andra stycket ger dig eventuellt rätt till en längre uppsägningstid, beroende på hur länge du har arbetat på arbetsplatsen. Utgångspunkten är alltså att du som arbetstagarna endast har skyldighet att iaktta 1 månads uppsägningstid.

11§ LAS är emellertid semidispositiv (se 2§ st 4 LAS, samt att SEKO är en central arbetstagarorganisation http://www.arbetsgivarverket.se/upload/Avtal-Skrifter/CentralaAvtal/Huvudavtal/forhandlingsordning-icke-obligatoriska-medlemmar.pdf )

Med semidispositiv menas att parter i kollektivavtal kan avtala om en längre uppsägningstid (men det torde vara ovanligt att arbetstagarna påtvingas en längre uppsägningstid). Eftersom ni har kollektivavtal med SEKO, och de säger att du endast har att iaktta 1 månads uppsägningstid, så får vi lita på att det är vad som gäller enligt kollektivavtalet som tillämpas på arbetsplatsen.

Du har alltså att iaktta 1 månads uppsägningstid, inte mer.

Vänligen,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82573)