Hur lång uppsägning har hyresgästen om hyresvärden säljer fastigheten?

2021-01-23 i Hyresrätt
FRÅGA
Hur lång uppsägning har hyresgästen om hyresvärden säljer fastigheten
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att bestämma hur lång uppsägningstiden ska vara behöver man först veta om avtalet löper på obestämd tid (tills vidare) eller på bestämd tid. Jag utgår i mitt svar ifrån att ditt avtal löper tills vidare.

Enligt 12 kap. 4 § 1 st. 1 p. Jordabalk (1970:994) (JB) kan ett hyresavtal sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. För att ta ett exempel på detta så ifall hyresvärden säger upp ett avtal den 7 februari så kan avtalet tidigast upphöra att gälla den 30 maj samma år. Vad som sägs här är minimiregler och parterna kan avtala om längre tider, detta kan du läsa om i ditt hyreskontrakt.

Dock har du som hyresgäst ett ganska starkt skydd ett s.k. besittningsskydd. Detta skydd innebär att du som bostadshyresgäst har rätt att bo kvar, även fast hyresvärden vill säga upp avtalet. En förutsättning för detta är att hyresgästen inte missköt sig grovt och att en besittningsbrytande grund är för handen. De besittningsbrytande grunderna återfinns i 12 kap. 46 § JB och kan exempelvis vara att man som hyresgäst inte betalat hyran eller vanvårdat bostaden.

Försäljning av hyresfastighet utgör bara en besittningsbrytande grund ifall det är en privat hyresvärd som hur ut lägenhet i ett en- eller tvåfamiljshus. I annat fall behåller hyresgästen sitt besittningsskydd trots att hyresvärden säljer fastigheten. Hyresvärden kan försöka säga upp hyreskontraktet enligt general klausulen i 12 kap. 46 § p. 10 JB. I det fallet görs en intresseavvägning mellan hyresgästens intresse av att bo kvar mot hyresvärdens intresse av att sälja fastigheten. En hyresgästs bostadsbehov väger i regel mycket tungt.

Sammanfattningsvis beror det alltså på ifall det är en privat hyresvärd som hyr ut sin privata villa eller bostadsrätt ifall du överhuvudtaget behöver flytta. I annat fall följer ditt hyresavtalet med vid försäljningen till den nya ägaren. Om så inte är fallet måste uppsägningstiden om tre månader från det närmast följande månadsskiftet iakttas.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.

Hälsingar,

Ranya Eliassi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2076)
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar
2021-10-12 Hyresavtal utan kontrakt?
2021-10-12 Vad räknas som normalt slitage i en hyresrätt?
2021-10-06 Hur kan jag bevisa att hyran är oskälig?

Alla besvarade frågor (96356)