FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKronofogdemyndigheten27/11/2018

Hur lång tid tar överklagan av exekutiv auktion?

Hej! Köpt hus på exekutiv auktion. Ägarna kommer att överklaga. Hur lång tid tar deras överklagan? När det är klart betalar vi lagfart. Är allt klart då och huset är helt vårat eller kan något mer hända?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Försäljning av fastighet på exekutiv auktion får överklagas av var och en som beslutet berör, under förutsättning att det har gått denne emot. Överklagande kan till exempel avse beslutet att utmäta viss egendom eller beslutet att sälja egendomen. Det är domstol som prövar frågan i det fall någon överklagat Kronofogdens beslut.

Att någon har överklagat ett beslut påverkar inte omedelbart det pågående ärendet. En försäljning fortsätter till exempel till dess att något annat beslutas. Däremot kan domstolsbeslut i vissa fall påverka köparen på två sätt: domstolsbeslut om hävning och domstolsbeslut om inhibition.

Hävning. Kronofogdens beslut om försäljning kan hävas vilket betyder att försäljningen blir undanröjd. Det betyder att köparen kan vara tvungen att lämna tillbaka egendom denne köpt. Blir det så får köparen tillbaka det denne har betalat.

Inhibition. Det betyder att alla åtgärder ska avbrytas tills vidare. Det kan innebär att köparen inte får tillgång till den egendom denne köpt innan överklagandet är avgjort. Har köparen köpt en bostadsrätt eller en fastighet kan det innebära att denne inte får tillträda egendomen på utsatt dag.

Hur lång tid det tar går dock inte att svara på mer precist, eftersom det beror på varje tingsrätts handläggningstid. Det finns alltid någon som kan framföra rättighetsanspråk. Det betyder däremot inte att anspråket är framgångsrikt. Efter att ni beviljats lagfart bör ni dock inte oroa er.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare