Hur lång tid sträcker sig ett borgensåtagande?

Hej, Jag undrar hur preskribitionstiden gäller för ett borgensåtagande. Jag gick i borgen för ett företag mot en leverantör. Bolaget gick i konkurs och leverantören hörde inte an sig på tre år utan efter tre år skickades en inbetalnings avi. Sedan dess har jag inte hört något från dem. Nu har det gått 11 år från det att bolaget gått i konkurs. Hur är det med preskriptions tid med en sådant borgensåtagande, vad jag kan efterforska så är inte skulden betald än.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om hur lång tid ett borgensåtagande sträcker sig, det vill säga hur preskriptionstiden på ett borgensåtagande ser ut.. Frågor om borgensåtaganden regleras i handelsbalken (HB) och frågor om preskription regleras i preskriptionslagen (PreskL).


Det korta svaret på din fråga är att det beror på. Det beror på att det finns olika typer av borgensåtaganden och det framgår inte vilken typ av borgensåtagande du haft gentemot företaget i fråga. Utgångspunkten är dock att det är enkel borgen om man inte avtalat om något annat.


Enkel borgen eller proprieborgen

Om du gått i enkel borgen innebär det att företaget är primärt ansvarig och du endast sekundärt ansvarig. Du är då endast skyldig att betala sådan skuld som företaget inte kan betala (10 kap. 8 § HB). Om du istället ingått proprieborgen är du och företaget istället solidariskt ansvariga för att täcka företagets skulder (10 kap. 9 § HB).


Accessorisk eller självständig preskription

När borgensåtagandet preskriberas innebär det att leverantören inte längre kan kräva att du betalar företagets skuld. Enligt rättsfallet NJA 2000 s. 569 kan ett borgensåtagande preskriberas på två olika sätt; genom accessorisk preskription eller genom självständig preskription. Accessorisk preskription infaller när fordringen som leverantören har på företaget i fråga preskriberas (8 § andra stycket PreskL). Om fordringen preskriberas så preskriberas också ditt borgensansvar. Genom självständig preskription upphör istället borensåtagandet efter 10 år om inte preskriptionsavbrott påkallats innan dess (2 § PreskL). Om det är ett konsumentförhållande preskriberas  åtagandet istället efter 3 år (2 § andra stycket PreskL). Ett preskriptionsavbrott infaller när du avlägger betalning till leverantören eller på annat sätt bekräftar fordringen, om du får ett krav om betalning från leverantören eller om leverantören väcker talan vid domstol om betalning (5 § PreskL). Om preskriptionsavbrott görs börjar en ny preskriptionstid om 10 eller 3 år löpa (6 § PreskL). Om det handlar om självständig preskription torde den skickade inbetalningsavin ha utgjort preskriptionsavbrott. Det skulle i så fall innebära att ditt åtagande inte preskriberas förrän tio år efter den senaste inbetalningsavin.


Slutsats

Slutsatsen blir som sagt att det beror på. Jag saknar tillräcklig information om händelsen för att ta ställning till den exakta preskriptionstiden. Jag hoppas ändå att mitt svar ovan kan ge dig någon ledning i frågan. Om du har ytterligare frågor får du gärna återkomma och ställa en ny fråga.


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo