Hur lång tid måste det gå från att jag blivit skuldfri för att jag ska kunna få svenskt medborgarskap?

Hej

Jag har sökt om svensk medborgarskap för 6 månad sen, jag hade en skuld hos kronofogden som är full betalt.Nu är jag skuldfri och det har gått ett år medan jag betalade skulden, jag fyller andra kraven.förra veckan fick jag en meddelande för att skicka mitt pass och mitt uppehåll till dem, för att de började att handlägga min ansökan.Min fråga är ska de bevilja min ansökan eller jag ska få avslag, för att jag hade skuld innan hos kronofogden?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När man ansöker om svenskt medborgarskap är en av kriterierna att man ska haft och kan förväntas ha ett hederligt levnadssätt (11 § punkt 5 lagen om svenskt medborgarskap). Med "hederligt levnadssätt" menas dels att man inte ska ha begått några brott, men även huruvida man haft eller har skulder räknas in.

Migrationsverket avslår däremot inte en ansökan så fort de ser att någon har haft en skuld. Det beror på vad det är för typ av skuld, hur stor den varit, hur den uppkommit, hur gammal den varit och hur du agerat under tiden du varit skuldsatt (se rättsfallet MIG 2016:12).

Skulder som handlar om icke betalda skatter, böter eller underhållsbidrag anses allvarligare än andra slags skulder. Även övriga skulder kan dock vara skäl till att inte få medborgarskap, om du under skuldperioden visat ovillighet att betala av dem eller om skulden uppkommit för att du inte velat göra rätt för dig. Har du däremot gjort och hållit dig till en avbetalningsplan eller överenskommelse med den som krävt dig på pengar, eller på annat sätt betalat av skulden regelbundet, kan Migrationsverket ändå komma att godkänna din ansökan. Vad som spelar roll är också hur stora och omfattande skulderna varit och hur de utvecklats över tid (exempelvis om de regelbundet växt eller inte).

Att du betalat av skulderna är tyvärr inget som garanterar att Migrationsverket inte tar hänsyn till din tidigare skuldsättning. Är det skulder av sådant slag att det har betydelse för din medborgarskapsansökan, måste det dessutom gå åtminstone runt två år efter att du blivit av med skulden innan din ansökan kan beviljas.

Vänligen,

Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”