Hur lång tid kan ditt körkort dras in vid en trafikförseelse?

2021-06-25 i Trafik och körkort
FRÅGA
Fick fortkörningsböter på 4000kr för att jag körde 113km/tim på en 70-väg. Detta hände i april. Fick nu ett brev från transportstyrelsen om att de överväger att dra in mitt körkort. Jag har betalat böterna och trodde att det var klart. Hur lång tid kan mitt körkort bli indragen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta hur länge ditt körkort kan bli indraget på grund av din fortkörning. Bestämmelser om körkort och körkortsingripande finns i körkortslagen (1998:488). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Återkallelse av körkort

I samband med en trafikförseelse kan ett körkortsingripande göras. Ett körkortsingripande kan utgöras av återkallelse av körkortet, varning eller att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen). En återkallelse av körkort kan bli aktuell vid, bland annat, överskridande av högsta tillåtna hastighet, i det fall denna överträdelse inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten körkortslagen). Som regel kan sägas att ett överskridande av högsta tillåtna hastighet med 30 km/h inte räknas som en ringa överträdelse (prop. 1992/93:189, s.3-4). Det finns därför en risk att ditt körkort kan komma att bli återkallat.

Spärrtid

I samband med en körkortsåterkallelse på grund av fortkörning ska en spärrtid bestämmas (5 kap. 6 § körkortslagen). Spärrtiden är den tidsperiod under vilken ditt körkort är återkallat. Spärrtiden bestäms av Transportstyrelsen och ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § andra meningen körkortslagen). Spärrtidens längd kommer att bero på trafikbrottet, ditt behov av körkort, tidigare trafikförseelser med mera. Då den eventuella spärrtiden i ditt fall kommer att bero på tidigare nämnda faktorer så är det svårt att ge dig ett exakt svar på din fråga. Då du har kört mer än 40 km/h för fort på en vägsträcka där högsta tillåtna hastighet är 70 km/h kommer spärrtiden troligtvis att bestämmas till några månader. En inte otänkbar spärrtid skulle till exempel kunna vara två till fyra månader (se vidare information om praxis runt spärrtidens längd på Sveriges domstolars hemsida). Detta är dock bara en uppskattning och det är fullt möjligt att den verkliga spärrtiden blir en annan. Som sagt, spärrtiden bestäms utifrån omständigheterna i det enskilda fallet varför det är svårt att ge något exakt svar.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I det fall något är oklart eller du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (959)
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil
2021-09-30 Vad är straffet för grovt sjöfylleri?
2021-09-28 Vad gäller vid återkallelse av körkort på grund av sjukdom?

Alla besvarade frågor (96401)