Hur lång tid innan måste man varlsar om uppsägning?

FRÅGA
Hej Lawline. Jag har en frågande gällande varsel och uppsägningar. Jag jobbar för ett stort företag som för två veckor sedan idag gick ut med ett varsel och dom sitter nu i förhandlingar för att säga upp personal. Om jag har förstått det hela rätt så måste man varsla 6 månader innan uppsägningar görs om det är mer än 100 anställa. Hur funkar det nu under Coronatider som inte gick att förespå? En fråga till om just uppsägning: Kan man bli uppsagd vilket datum i månaden som helst, eller är det kalendermånader som gäller ? Hälsningar J------e
SVAR

Hej!

Tack för att du har vän dig till Lawline med dina frågor.

Hur lång tid i förväg sak man varsla i det här fallet?

Regeln om 6 månaders varsel vid mer än 100 berörda hittar vi i 2 § Främjandelagen. Denna regel gäller i normala fall.

Eftersom Coronokrisen var oförutsägbar akutaliseras också 4 § i samma lag. Denna sänker kravet till 1 månad. 4 § gäller ifall anledningen till varslen inte kunde förutses under de tidsspann som 2 § kräver. Detta innebär att regeln med råge är tillämplig i ditt fall, eftersom Coronakrisen bröt ut först i januari-februari på allvar.

Vilka datum kan man bli uppsagd?

Det finns inget krav på specifika datum, utan man kan bli uppsagd vid vilket tillfälle som helst. Uppsägningen anses ha ägt rum när arbetstagaren får beskedet om det(10 § LAS). Uppsägningen ska vara skriftlig och innehålla information om möjligheter att överklaga(8 § LAS). Vidare ska på den anställdas begäran även anledningen till uppsägningen skriftligt tillhandahållas(9 § LAS).

Om du har fler frågor hjälper vi dig gärna även i framtiden. Jag hoppas vi har lyckats svara på de du haft denna gång.

Med vänliga hälsningar,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?