Hur lång tid i efterhand kan en faktura bestridas?

FRÅGA
Hej,Mitt företag har haft ett avtal med en kund som inneburit att de har förbundit sig att köpa ett antal konsulttimmar av oss varje månad, och vi förbundit oss att utföra samma antal timmar för deras räkning.För över ett år sedan slutade de plötsligt att betala, vi fortsatte dock att utföra arbete under ett antal månader efter detta då vi hade vårt avtal och hoppades pengarna skulle komma in då kunden ej bestridit någon faktura.I samband med en andra betalningspåminnelse för c:a 6 månader sedan bifogar jag även en slutfaktura med en uträkning av de timmar vi arbetat fram tills vi lade ner arbetet, arbetet lades ner eftersom jag ansåg att avtalet brutits då de ej betalat utestående fakturor.Kunden bestrider ej heller då någon faktura utan ber mig förklara hur slutfakturan räknats fram, jag förklarar detta för kunden och efter det hör vi inget mer.Förra veckan så skickar jag en sista påminnelse på alla utestående fakturor där jag kräver betalt inom en vecka annars går fakturorna + dröjsmålsränta till inkasso. Nu hävdar kunden att han bestridit vår första faktura brevledes för mer än ett år sedan dvs. långt innan vi lade ner arbetet, något brev har vi inte sett. Nu har också kunden bestridit fakturorna.Mina frågor är: 1. Kan kunden bestrida fakturor efter så här lång tid, trots att vi inte har någon text med tidsperiod på våra fakturor.2. Spelar det någon roll vid ett eventuellt kronofogdeärende?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur lång tid i efterhand kan en faktura bestridas?

Det finns i princip ingen gräns för hur länge man kan vänta med att bestrida en faktura. Däremot kan fakturamottagarens passivitet tolkas som ett medgivande av att ett visst belopp ska betalas. Jag kan inte svara på om ett sådant passivt medgivande föreligger i ert fall utan att ha mer information. Om priset följer av ert avtal torde det dock inte vara särskilt svårt att fastställa vilket pris kunden ska betala.

Kan ett inkassoföretag driva in pengarna?

När en kund underlåter att betala en faktura kan man vända sig till ett inkassoföretag för att få hjälp med att driva in pengarna. Detta förutsätter dock vanligtvis att kunden inte har bestridit fakturan, vilket har skett i ert fall. Om du vill överlämna fakturorna till ett inkassoföretag rekommenderar jag i så fall att du först och främst förklarar för inkassoföretaget hur situationen ser ut.

Kan Kronofogden driva in pengarna?

För att få betalt kan man ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om er kund fortfarande bestrider kravet (vilket troligtvis kommer att ske baserat på kundens tidigare agerande) kommer Kronofogden dock inte att göra någonting mer, utan i så fall blir ni tvungna att vända er till tingsrätten med kravet (se nedan). Kronofogden kan hjälpa er med att driva in pengarna när ni har fått en dom där betalningsskyldigheten framgår.

Observera att det kostar pengar att ansöka om betalningsföreläggande. Misstänker du att kunden kommer att bestrida kravet är det lämpligare att vända sig direkt till tingsrätten.

Stämningsansökan mot kunden

För att kunna framtvinga en betalning från en kund som vägrar betala behöver ni ansöka om stämning mot kunden hos tingsrätten. I så fall är det upp till tingsrätten att avgöra om ni har rätt att få betalt och i så fall hur mycket. Du kan hitta mer information om hur detta går till på Domstolsverkets hemsida.

Vilken betydelse har kundens bestridan av fakturorna i en eventuell tingsrättsförhandling?

I tingsrätten kommer ni att behöva bevisa att er kund är skyldig er pengar. Er kund kommer förmodligen att försöka motbevisa detta genom att påstå att fakturorna har bestridits. Det finns som sagt ingen tidsgräns för hur länge man kan vänta med att bestrida en faktura, men oavsett hur länge bestridan har dröjt måste er kund lägga fram grunder för sina invändningar. Lyckas ni bevisa att er kund är skyldig er pengar räcker det alltså inte med att kunden påstår att bestridan har skett; kunden måste i så fall förklara varför fakturorna är felaktiga och ha fog för sina påståenden.

Sammanfattning

Så, för att kortfattat besvara dina frågor:

1) Ja, kunden kan bestrida fakturorna så här långt i efterhand. Detta innebär dock inte att kunden slipper betala.

2) Att kunden har dröjt med att bestrida fakturorna kan innebära att kunden genom sin passivitet har gått med på ert krav, men huruvida så har skett i ert fall kan jag inte svara på utan mer information. Oavsett är kundens dröjsmål med att bestrida fakturorna åtminstone en omständighet som ni bör ta upp vid en eventuell domstolsförhandling.

Mitt råd till er

Jag rekommenderar att du först och främst förklarar för kunden att fakturorna ska betalas och att ni är beredda att gå vidare till domstol om betalning inte sker. Betalar inte kunden kan du ansöka om stämning hos tingsrätten. Eftersom er tvist verkar röra ett större belopp är du varmt välkommen att boka en tid med någon av våra jurister som kan ge dig ytterligare råd och praktisk hjälp.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (421)
2021-11-29 Lån för att betala någon annans skulder
2021-11-05 Skyldig att betala fakturor?
2021-09-30 Återbetalningsskyldighet pga av misstag för låga räkningar ?
2021-09-28 Vem kan gå i borgen?

Alla besvarade frågor (97421)