Hur lång tid gäller en fordran?

2020-07-20 i Preskription
FRÅGA
HejOm jag ansöker om betalningsföreläggande hos kronofogden kring en fd vän som är skyldig mig en stor summa pengar och ärendet går tlll domstol, där det genom bevis bekräftas att han är skyldig mig den summan pengar, men att han inte har några tillgångar (som kronofogden sett genom utmätning), vad händer då eftersom han inte kan betala?Ligger ärendet kvar i t.ex. 10 år vilket innebär att om det skulle komma in pengar på hans konto/konton så kan jag få betalt? Eller blir han "skuldfri" även om det är bevisat att skulden finns?Alltså kan jag få betalt senare om det vid senare tillfälle (t.ex. Inom 10år) skulle visa sig att han har tillgångar/pengar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det är fastställt att en person är skyldig dig pengar så innebär det att du har en fordran gentemot denna personen. En fordran har en allmän preskriptionstid om tio år (2 § 1 stycket preskriptionslagen). Innebörden av att en fordran preskriberas är att du som borgenär förlorar din rätt att kräva betalning (8 § preskriptionslagen). Det är möjligt att förlänga preskriptionstiden genom s.k. preskriptionsavbrott vilket gör att din fordrans preskriptionstid återställs (6 § preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott sker när gäldenären erkänner sin skuld, får ett skriftligt krav om fordringen från borgenären eller när borgenären väcker talan mot gäldenären (5 § preskriptionslagen).

Du alltså få betalt vid ett senare tillfälle än dagen då det fastställs att personen är skyldig dig pengar. Ditt krav gentemot gäldenären gäller i första hand i tio år, men kan förlängas genom preskriptionsavbrott vilket återställer preskriptionstiden.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!

Vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (561)
2020-11-13 När preskriberas en skatteskuld?
2020-11-10 Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?
2020-11-07 Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?
2020-11-03 Vad är preskriptionstiden för en revers?

Alla besvarade frågor (86385)