FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder23/03/2018

Hur lång tid finns uppgifter om snatteri/stöld kvar i belastningsregistret?

Min dotter 18 skall fylla 19 har blivit dömd för snatteri/stöld.

Det är första gången hon blir dömd för något överhuvudtaget. Detta skedde tillsammans med en kompis som har blivit dömd tidigare. Kompisen hade ett antal varor hon hade stoppat ner i sin väska. Min dotter hade en vara i handen men inget annat.

Kommer hon med i belastningsregistret och hur länge blir hon isf kvar där?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det låter på din fråga som att din dotter var 18 år när brottet begicks vilket har betydelse för hur länge man blir kvar i belastningsregistret.

Till att börja med ska belastningsregistret innehålla uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § p. 1 lagen om belastningsregister). Det framgår inte i frågan vilken brottspåföljd din dotter har fått men troligtvis kommer hon att stå med i belastningsregistret eftersom hon har dömts för snatteri/stöld. Däremot kan uppgifter i belastningsregistret tas bort enligt följande punkter (16 § lagen om belastningsregister);

om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den åtalade gärningenom en domstol efter resning har meddelat dom eller beslut som avses i första punkenom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har undanröjtsom överrätt har upphävt ett beslut om förvandlingsstraff för böterom åklagares beslut att meddela åtalsunderlåtelse eller straffvarning har återkallatsom kontaktförbud, förbud eller tillträdesförbud har upphävts (3 kap. 5 § lagen om europeisk skyddsorder)när den registrerade har avlidit

Hur lång tid finns uppgifter kvar i belastningsregistret?

Hur länge din dotter kommer att finnas med i belastningsregistret beror på vilken brottspåföljd hon har dömts till. Har hon dömts till fängelse kommer det att finnas med i belastningsregistret tills 10 år efter frigivning (17 § p.1 lagen om belastningsregister). Är straffpåföljden däremot böter försvinner det från belastningsregistret fem år efter domen, vilket framgår av punkt p. 9 i samma paragraf som ovan. Med tanke på din dotters unga ålder och det faktum att hon inte har begått något brott tidigare är det möjligt att hon har dömts till skyddstillsyn eller villkorlig dom och då kvarstår uppgiften till och med 10 år efter domen eller beslutet, förutsatt att hon var fyllda 18 när brottet begicks enligt punkten 4 a i samma paragraf.

Sammanfattning

Eftersom din dotter blivit dömd för snatteri/stöld kommer hon att komma med i belastningsregistret men hur länge hon finns kvar i registret beror som sagt på påföljden av brottet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Isabella ArsovRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo