Hur lång tid får bodelning ta?

2017-01-24 i Bodelning
FRÅGA
Anlitat en jurist för bodelning vid skilsmässa. Min ex-make hittar på nya saker hela tiden och vill dra ut på tiden för egen del. Har nu sagt att jag går till bodelningsförättare. Har ett underlag från advokat. Vi kommer inte överens. Jag är överens med jurist och skriver på när som helst. Hur lång tid kan det ta tills bodelningen är klar? Har gått 3 månader nu. Vill ha det klart fortast möjligt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) (här).

Det finns ingen lagregel som stadgar en viss tid när en bodelning ska vara klar då det kan ta olika långt tid beroende på hur det ser ut med makarnas respektive egendomar. Om makarna inte kommer överens kan domstolen utse en bodelningsförrättare som du nämner, detta framgår av 17 kap. 1 § ÄktB(här). En bodelningsförrättare ska sedan upprätta en bouppteckning och där måste bägge makar uppge sina tillgångar och skulder enligt 17 kap. 5 § 1 st. ÄktB (här). Är det så att en make inte uppger informationen kan bodelningsförrättaren ansöka hos domstolen att döma ut vite till maken som inte inkommer med uppgifterna.

Bodelningsförrättaren ska sedan be makarna att komma till en tid och plats för att göra klart bodelningen enligt 17 kap. 6 § 1 st. ÄktB (här). Har bägge parter blivit kallade på rätt sätt men en person inte dyker upp kan bodelning ske och bli klar, detta då personen valt att inte dyka upp. Är det så att bägge makarna dyker upp på förrättningen men man inte kommer överens och det tvistiga handlar om frågor som inte är föremål för rättegång utan att det rör frågor som handlar om bodelning kan bodelningsförrättaren själv bestämma i frågan och avgöra bodelningen, 17 kap. 6 § 2 st. ÄktB (här). Frågor som bodelningsförrättaren kan avgöra är bland annat vilken egendom som ska ingå i bodelningen och hur egendomen ska fördelas. Det också vara värt att tänka på att makarna ska betala bodelningsförrättaren med hälften av arvodet var enligt 17 kap. 7 § 2 st. ÄktB (här).

Sammanfattningsvis, eftersom det inte finns någon tidsfrist hur länge en bodelning kan hålla på och det inte verkar som att ni kommer överens när ni har försökt själva är ett bra alternativ att ansöka om en bodelningsförrättare då denne kommer kalla till bodelning och ni då kan få ett avslut på bodelningen. Då jag antar att skilsmässan är klar, förutom bodelningen, sker ansökan om bodelningsförrättare till tingsrätten enligt 17 kap. 2 § ÄktB (här) och man får då tänka på att bodelningsförrättaren kan ta ut ett visst arvode.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2872)
2021-09-20 Vad ska ingå i bodelning mellan sambor?
2021-09-19 Jämkning vid bodelning vid äktenskapsskillnad
2021-09-18 Om vi skiljer oss och skriver bodelningsavtal, men sedan gifter oss igen, gäller bodelningsavtalet eller blir våra tillgångar giftorättsgods?
2021-09-18 Bouppteckningen

Alla besvarade frågor (95763)