Hur lång tid efteråt kan jag anmäla någon för olaga hot?

Jag blev hotad av mitt ex per telefon i juni 2018 men jag har aldrig vågat anmäla det det finns samtal inspelade som jag sparat. Nu till min fråga går det att anmäla så här långt efteråt?

Jag är fortfarande rädd för honom.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För alla brott löper en preskriptionstid. Det betyder att efter en viss tid efter brottet kan ingen längre dömas för det. Längden på preskriptionstiden i ditt fall beror på vilket brott ditt ex skulle ha gjort sig skyldig till. Det framgår inte några närmre detaljer av din fråga men det verkar röra sig om ett hot per telefon och skulle då kunna utgöra olaga hot men det beror på innehållet i hotet.

Den som hotat någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 5 § Brottsbalken). Preskriptionstiden för olaga hot är två år (35 kap. 1 § Brottsbalken).

Jag kan inte med säkerhet bedöma om ditt ex har begått ett brott men jag råder dig att polisanmäla händelsen eftersom det inte hunnit gå två år sedan samtalet ännu. Eftersom du har samtalet inspelat har du stark bevisning på vad som sagts. Om du har vittnen i form av att någon hörde när ditt ex sa detta till dig eller om du berättat för någon i nära anslutning till hotet så råder jag dig att berätta om det och inspelningen vid polisanmälan.

Om du vill anmäla brottet – kontakta Polisen på 114 14 eller besök närmsta polisstation.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo