Hur lång tid efter att en skada har uppstått kan jag anmäla den till mitt försäkringsbolag?

2020-11-10 i Preskription
FRÅGA
Hej jag heter xxxxxxx och är 26 år gammal ! Jag skada mig som 12åring på cykel slog upp mitt smalben fick sy 17 styng och blev stort ärr sen bak sidan ovanför hälen gjorde lika dant där och knät så har 3 stora ärr som är synliga och det . Så undra bara om man kan få ersättning för det ? Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är det juridiska problemet?

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har möjlighet att få ersättning från ditt försäkringsbolag för skador som du fick för 14 år sedan. Din fråga regleras i försäkringsavtalslagen (FAL).

Vad är preskriptionstiden för skadeanmälan till försäkringsbolaget?

Den aktuella lagstiftningen

Den som vill ha försäkringsersättning måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde (7 kap. 4 § första stycket FAL). Det innebär att man har tio år på sig från det att skadan skedde att söka försäkringsersättning.

Den tidigare lagstiftningen

Den tidigare lagstiftningen gällde fram tills 1 januari 2015. Den viktigaste skillnaden gentemot dagens regler var en huvudregel om en treårsfrist, som började från det att den ersättningsberättigade fick kännedom om att man kunde ha rätt till ersättning. Det innebar alltså en preskriptionstid på tre år. Den gamla lagstiftningen gäller fortfarande för försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 januari 2015 och inte har förnyats efter den dagen.

Sammanfattning

Beroende på när du tecknat ditt försäkringsavtal så finns det alltså olika preskriptionstider. I ditt fall verkar det som om att skadan skedde för 14 år sedan vilket innebär att din möjlighet att söka ersättning, oavsett vilka regler som ska tillämpas har preskriberats. Jag råder dig dock att prata med ditt försäkringsbolag då det kan vara så att en av dina föräldrar har anmält skadan inom rätt tid. I så fall kan du vara berättigad ersättning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (586)
2021-05-07 När preskriberas skulder?
2021-05-03 Preskriptionstiden för en skuld till sin arbetsgivare om återbetalning av utbildning
2021-04-28 När preskriberas ärende om återkrav av a-kassa?
2021-04-23 Preskribering av fordran, löneutmätning och skuldsanering

Alla besvarade frågor (92105)