Hur lång spärrtid kan man få i samband med vårdslöshet i trafik?

Hej jag fick mitt körkort för 1 månad sen och igår gjorde jag mig skyldig till vårdslöshet i trafik och stanna inte för polissignal. Jag körde runt i Danderyd och insåg att polisen satte på sina blåljus bakom mig och jag fick panik och körde ifrån tillslut blockerade de mig i en återvändsgränd och visiterade mig och hittade ingen på mig och satte mig i handbojor. Jag behövde inte följa med till polisstationen eller nåt fick gå direkt efter. Jag blev även dömd för 2 år sen för olovlig körning och stanna inte för polissignal med En EPA traktor jag valde inte att erkänna i förhört på plats. Hur länge riskerar jag för att få paus på körkortet tills jag för ta den igen.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta hur lång spärrtid som kan utfärdas i samband med en återkallelse av körkort till följd av vårdslöshet i trafik. Bestämmelser om körkort och körkortsingripanden finns i körkortslagen (1998:488). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Återkallelse av körkort 

I samband med en trafikförseelse kan ett körkortsingripande göras. Ett körkortsingripande kan utgöras av återkallelse av körkortet, varning eller att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen). En återkallelse av körkort beslutas av Transportstyrelsen och kan bli aktuell vid en rad situationer, bland annat, vårdslöshet i trafik (5 kap. 3 § första punkten körkortslagen).

Spärrtid 

I samband med en körkortsåterkallelse ska en spärrtid bestämmas (5 kap. 6 § körkortslagen). Spärrtiden är den tidsperiod under vilken ditt körkort är återkallat. Spärrtiden bestäms av Transportstyrelsen och ska vara lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § andra meningen körkortslagen). Spärrtidens längd kommer att bero på trafikbrottet, ditt behov av körkort, tidigare trafikförseelser med mera.

Observera således att det är svårt att bedöma hur lång spärrtiden kan komma att bli i ett enskilt fall då hänsyn alltid tas till omständigheterna i det aktuella fallet. Med detta sagt framgår det av information på Transportstyrelsens hemsida (se punkten fyra) att vårdslöshet i trafik ofta leder till en spärrtid på fyra månader. Märk väl att detta inte nödvändigtvis betyder att spärrtiden kommer att bestämmas till fyra månader i just ditt fall. Det är, exempelvis, möjligt att din spärrtid kommer att påverkas av den olovliga körning som du tidigare har gjort dig skyldig till.

Värt att nämna är även att spärrtiden vid grov vårdslöshet i trafik alltid är som lägst ett år (5 kap. 6 § första stycket tredje meningen körkortslagen). Skulle du, i själva verket, ha gjort dig skyldig till grov vårdslöshet i trafik skulle, således, spärrtiden bli betydligt längre.

Utfärdande av nytt körkort

Avslutningsvis bör det uppmärksammas att körkortsinnehavaren kan få ett nytt körkort utfärdat när spärrtiden har löpt ut (körkortslagen, 5 kap. 13 §). För att få ett nytt körkort utfärdat måste den sökande bland annat ha ett körkortstillstånd och ha avlagt ett godkänt förarprov (körkortslagen, 5 kap. 14 § 1 st.). Med förarprov avses såväl ett kunskapsprov som ett körprov. Det finns emellertid vissa undantag. I det fall spärrtiden har bestämts till högst ett år får, exempelvis, ett nytt körkort utfärdas efter det att en ansökan om körkortstillstånd har gjorts (körkortslagen, 5 kap. 14 § 3 st.). Då behöver alltså inte något nytt förarprov göras.

Observera dock att det för nya körkortsinnehavare löper en prövotid på två år (körkortslagen, 3 kap. 18 §). I det fall körkortet återkallas inom denna prövotid krävs det både ett körkortstillstånd och ett avläggande av ett godkänt förarprov för att ett nytt körkort ska utfärdas (körkortslagen, 5 kap. 15 §). Huruvida du behöver göra ett nytt förarprov beror således på vilken spärrtid återkallelsen av ditt körkort är kombinerad med och huruvida en prövotid gäller för körkortet. Du kan läsa mer om detta på Transportstyrelsens hemsida här.

Sammanfattning 

I samband med en återkallelse av körkort kommer körkortet att vara återkallat under en viss tid, den så kallade spärrtiden. Spärrtidens längd kommer att bero på en rad omständigheter däribland det aktuella trafikbrottet, innehavarens behov av körkort, tidigare trafikförseelser med mera. Olika regler gäller för hur man kan få ett nytt körkort efter återkallelsen. Vilka regler som gäller kommer att bero på det aktuella trafikbrottet, spärrtidens längd och huruvida prövotid gäller för körkortet.

Även om det inte, med säkerhet, går att sia i vilken spärrtid som kan komma att utfärdas i ett enskilt fall kan det påpekas att vårdslöshet i trafik ofta leder till en spärrtid på fyra månader. Denna kan givetvis variera beroende på de olika omständigheterna i det aktuella fallet. De fyra månaderna kan dock ses som en utgångspunkt vid vårdslöshet i trafik. Vid grov vårdslöshet i trafik är, emellertid, spärrtiden alltid som lägst ett år.

Eftersom du nyligen har fått ditt körkort borde, dessutom, prövotid gälla för detsamma. Skulle det återkallas borde du därför, troligtvis, behöva både ett nytt körkortstillstånd och avlägga ett nytt förarprov för att få ett nytt körkort. Jag rekommenderar dig dock att läsa vidare på Transportstyrelsens hemsida. Där finns mycket matnyttig information rörande körkortsfrågor, inklusive information om återkallelse av körkort, spärrtid och nytt körkort efter återkallelse. Det är även möjligt för dig att kontakta dem med frågor i ditt ärende. Kontaktinformation till Transportstyrelsen hittar du här.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma. I den mån du skulle vilja ha råd rörande ett eventuellt yttrande till Transportstyrelsen så borde vi kunna vara behjälpliga även med detta.  

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”