Hur lång preskriptionstid har brottet grov kvinnofridskränkning och vad krävs för att ett åtal ska väckas?

FRÅGA
Hej ! Jag har en fråga gällande kvinnomisshandel.Min tidigare sambo (som jag även har barn med) står åtalad för grov kvinnofridskränkning mot sin nuvarande flickvän (som han har barn med). Jag har läst om våldet hon blivit utsatt för och ser att det är nästan identiskt med de han utsatte mig för under vår relation och känner mig nu modig nog att anmäla honom, men kan jag anmäla honom ?Jag levde tillsammans med mannen i början av 2010 till slutet av 2013. Typ av våld som förekom var föremål som kastades i mitt ansikte, puttar, fasthållning med skrik direkt i ansiktet, tvång till abort, lyft i hals, släpad i håret, upptryckt eller nertryckt mot möbler, sex utan samtycke vid söm och ett tillfälle av hot om att ta mitt liv. Skador som uppkom var svullnad och blånad av öga, blåmärken på halsen, håravfall, svullnat och ömt finger samt blåmärken över rygg.Jag sökte aldrig vård för mina skador och har heller ingen dokumentation i form av bilder. Det som finns i form av bevis av skadorna är vittnesmål från vänner, bekanta och arbetskollegor som sett att skadorna varit där. Räcker detta för att väcka åtal ? Hur fungerar det med preskriberingstiden ? Kan jag pga denna bara anmäla honom för delar av våldet ? Vore så tacksam för svar !
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Först vill jag säga att jag beklagar vad du blivit utsatt för. Jag hoppas att du idag mår bra, trots tidigare omständigheter.

Jag uppfattar din situation som att du i ett tidigare samboförhållande blivit utsatt för våld. Detta pågick mellan år 2010 till och med 2013. Du känner nu att du har mod att anmäla honom, och undrar om det fortfarande är möjligt. Jag tolkar även din fråga som att du undrar om det räcker med vittnen till de skador du fått under denna period för att väcka åtal.

Preskriptionstid
Preskriptionstid är inom den tid som en åklagare kan väcka åtal mot en gärningsman för att målet ska kunna hamna i domstol och gärningspersonen ska kunna dömas. Man kan även säga att preskriptionstid är den tidsperiod som brottet kan leda till en påföljd. Anmäler man ett brott efter att preskriptionstiden löpt ut, kan alltså ingen påföljd dömas ut för det begångna brottet. Regler om preskriptionstid finns i brottsbalken, förkortad BrB.

Preskriptionstiden för brott är beroende av vilket som är det högsta straffet, även kallat påföljd, som kan dömas ut för det aktuella brottet (35 kap. 1 § BrB). Till exempel så om man begår ett brott där högsta straffet som kan utdömas är fängelse 10 år, får detta betydelse för hur lång preskriptionstid som brottet får. Du nämner att ditt ex nu är anmäld för grov kvinnofridskränkning, och att det våld som är anmält är i princip identiskt med ditt. Det högsta straffet som kan utdelas för grov kvinnofridskränkning är fängelse i sex år (4 kap. 4a § BrB). Detta ger en preskriptionstid på 10 år (35 kap. 1 § 1 stycket 3 punkten BrB). Det betyder att det fortfarande finns en möjlighet att mannen kan åtalas och även dömas till påföljd för det som han utsatte dig för under åren 2011 till 2013, om brottet kan klassificeras som grov kvinnofridskränkning.

Väcka åtal
Regler om åtal finns i rättegångsbalken, förkortad RB.

Vid ett åtal för brott så ska en förundersökning inledas (23 kap. 1 § RB). Vid en sådan förundersökning så ska det utredas vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl föreligger för åtal (23 kap. 2 § RB). Det betyder att det är åklagaren som undersöker om det finns tillräckliga skäl för att åtala ditt ex. Det är nämligen så att vid en sådan bedömning ska åklagaren utgå från att gärningsmannen i fråga kan bli dömd för brottet. Jag kan därför inte svara helt klart på om det kommer räcka för att väcka åtal för brottet kvinnofridskränkning, då det är en bedömningsfråga.

Sammanfattning och rekommendation
Det finns fortfarande en möjlighet att väcka åtal för brottet grov kvinnofridskränkning, för de händelser som skett år 2011 till 2013. Det kommer i så fall göras en förundersökning och åklagaren kommer göra en bedömning om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal mot mannen.

Om du väljer att anmäla mannen, är min rekommendation att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig framåt. Du kan kontakta en av våra jurister här: https://lawline.se/boka

Du kan även rådfråga oss via telefon, om du har fler funderingar: 08-533 300 04

Jag hoppas att jag besvarat din fråga, och att din situation löser sig på bästa sätt!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1246)
2021-11-27 Förtäckt hot?
2021-11-20 Är det brottsligt att vistas i någons trädgård?
2021-11-16 Vad krävs för att dömas för brottet olaga hot?
2021-11-12 Är det olagligt att filma kollegor utan samtycke på arbetsplatsen?

Alla besvarade frågor (97337)