Hur lång preskriptionstid gäller för hyresskuld, bankskuld och skuld till sjukvården?

Hej,jag har ett par frågor avseende preskriptionstid angående :

*Hyresskuld?

*Bankskuld?

*Skuld till sjukvården? (ambulanstransport samt klinikvistelse)

Mvh och fortsatt gott nytt år

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vilken lag är tillämplig?

För att besvara dina frågor huruvida skulden är preskriberad utgår man från preskriptionslagen (preskl).

Vad säger preskriptionslagen?

Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas som huvudregel tio år efter tillkomsten. Rör det sig om en konsumentfordran, alltså en fordran som härstammar från att en företagare sålt en vara eller tjänst till dig som konsument är preskriptionstiden tre år. Preskriptionen kan avbrytas innan skulden är preskriberad (2 § preskl). Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären

- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller

- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller

- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.

Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl).

Hyresskuld

För hyresskulder gäller att en hyresvärd måste väcka talan, ansöka om betalningsföreläggande eller ansöka om stämning hos domstol eller hyresnämnd, inom två år från det att hyresgästen lämnade lägenheten. Efter att ett utslag eller dom har meddelats är det treårig eller tioårig preskriptionstid beroende på om det är en konsumentfordran eller inte.

Bankskuld

Med bankskuld utgår jag i mitt svar att det rör sig om ett banklån. Eftersom banklån skrivs med löpande skuldebrev innebär det att preskriptionstiden är tio år (2 § andra stycket preskl).

Skuld till sjukvården

Preskriptionstiden för skuld till sjukvården beror på om du varit hos en privat vårdgivare eller vård som har anslutning till landstinget. Har du varit hos en privat vårdgivare så innebär det att det rör sig om en konsumentfordran och då gäller den treåriga preskriptionstiden. För de flesta skulder till staten gäller annars en femårig preskriptionstid, men där t.ex. Skatteverket kan ansöka om att preskriptionstiden ska förlängas vid skatteskulder.

Sammanfattning

Skulden preskriberas antingen efter tre år eller tio år beroende på om det är en konsumentfordran eller inte och statliga skulder har en femårig preskriptionstid. Om den tiden förlöper utan att någon preskriptionsavbrott sker så innebär det att skulden är preskriberad.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil BengtssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo