Hur lång preskriptionstid gäller för en fordran jag har på kommunen?

2020-11-07 i Preskription
FRÅGA
Om jag som privat näringidgare har glömt att fakturera kommunen för utförd tjänst, hur lång tid efter har jag rätt att fakturers.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar hur lång preskriptionstid som gäller den fordran du har på kommunen för den utförda tjänsten.

Eftersom du i egenskap av näringsidkare utfört en tjänst åt kommunen och inte fått betalt, har du således en fordran på kommunen. Regler om preskription finns i preskriptionslagen (PreskL).

Hur lång preskriptionstid gäller för fordringar?

Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionsavbrott sker dessförinnan (2 § första stycket PreskL). Preskriptionstiden för konsumentfordringar är tre år, om fordringen avser en vara eller tjänst som näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller en konsument för i huvudsak enskilt bruk (2 § andra stycket PreskL). Preskription innebär att borgenären förlorar rätten att kräva ut sin fordran (8 § första stycket PreskL).

Vad innebär preskriptionsavbrott?

Preskription avbryts antingen genom att gäldenären erkänner fordan, eller att gäldenären får ett skriftligt krav på betalning från borgenären (5 § PreskL). Preskriptionsavbrottet innebär att en ny preskriptionstid börsar löpa från dagen för avbrottet (6 § PreskL).

Sammanfattning

Eftersom kommunen inte är en konsument gäller tio års preskriptionstid, om ni inte avtalat om en kortare preskriptionstid än tio år (12 § PreskL).

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (589)
2021-05-31 Ospecificerad faktura, ska man betala den?
2021-05-24 Kräva betalning när en fordran är preskriberad?
2021-05-16 Skadestånd för kränkningar och preskription
2021-05-07 När preskriberas skulder?

Alla besvarade frågor (93108)