Hur lång kan spärrtiden bli vid körkortsåterkallelse efter hastighetsöverträdelse

2019-10-22 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej!Jag blev stoppad av polisen när jag körde 140km/h på 110km/h väg vilket ledde till böter då. Har fått varning förut som går ut om 2 månader. Nu fick jag ett brev från transportstyrelsen som säger att Jag har fått återkallase av körkort på grund av att jag har varning på gång så jag undrar hur lång är spärrtiden och kommer jag få göra om allt på nytt för att få körkortet ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Återkallelse av körkort och spärrtid

Återkallelse av körkort regleras i 5 kap 3 § Körkortslagen, vilken ställer upp nio punkter som ett körkort kan återkallas på. Grund för ingripande kan dock finnas för flera återkallelsepunkter. Ett körkort kan bli återkallat om man har gjort sig skyldig till fortkörning, exempelvis. Det framgår att du tidigare fått en varning, vilket är en mildare form av körkortsingripande. Förekomsten av en sådan varning kan innebära att Transportstyrelsen då gör en hårdare bedömning och återkallar körkortet då man gör sig skyldig till fler trafikförseelser eller brott.

Då man får sitt körkort återkallat på grund av fortkörning, bland annat, bestäms en spärrtid som kan vara lägst en månad och högst tre år, 5 kap 6 § Körkortslagen. Spärrtiden är alltså den tid under vilken ett nytt körkort inte får utfärdas.

Hur lång spärrtiden blir i det enskilda fallet bedöms med utgångspunkt i trafikbrottets allvarlighetsgrad. Vidare kan omständigheter såsom tidigare körkortsingripanden, behovet av körkortet och hur lång tid som förflutit från trafikbrottet till körkortsingripandet, vägas in i bedömningen. Det är därför svårt för mig att svara exakt på hur lång spärrtiden kan bli i ditt fall. Det bör rimligen röra sig om några enstaka månader.

Nytt körkort efter återkallelse

Vad som krävs för att få ett nytt körkort efter att det blivit återkallat beror på hur lång spärrtiden är och vad orsaken bakom körkortsåterkallelsen varit, bland annat. Om spärrtiden är ett år eller kortare och återkallelsen berott på fortkörning, exempelvis, kan Transportstyrelsen utfärda ett nytt körkort utan att någon speciell prövning behöver ske, 5 kap 14 § Körkortslagen. Först då Transportstyrelsen har utfärdat ett nytt körkort får du börja köra igen. Du kan läsa mer om vad som gäller angående nytt körkort efter återkallelse på Transportstyrelsens hemsida, här.

Hoppas att detta svar har kunnat ge klarhet i frågan. Hör gärna av dig igen om du har fler funderingar eller om svaret är otydligt!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (667)
2020-01-24 Kan man köpa en bil utan att ha körkort?
2020-01-19 Vad händer efter att polisen har tagit mitt körkort efter ha kört rattfull?
2020-01-17 Möjligheten att ta körkort när man blivit dömd för ringa narkotikabrott
2019-12-30 Olovlig körning och återkallat körkort

Alla besvarade frågor (76518)