Hur lång i förväg och på vilket sätt ska en hyreshöjning meddelas?

Hej! Hur långt i förväg behöver en hyresvärd meddela hyresgästen om höjningen och på vilket sätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först att besvara dina frågor angående hur lång tid i förväg och på vilket sätt en hyreshöjning behöver meddelas. Sedan kommer jag även beskriva vad en hyresgäst kan göra om hen inte vill godkänna en hyreshöjning och vad som händer efter att hyresgästen invänt till hyreshöjningen.

Ett hyresavtal är precis som andra avtal en förbindelse mellan två parter. Hyresvärden kan därför inte höja hyran utan hyresgästens godkännande. Ett meddelande om hyreshöjning kan därför ses som en förfrågan om hyreshöjning.

Bestämmelser om hyra finns i 12 kap jordabalken.

På vilket sätt behöver en hyresvärd meddela hyresgästen om hyreshöjning?

En hyreshöjning måste meddelas skriftligen till hyresgästen (12 kap. 54 § 1 st. jordabalken). För att hyresvärden ska kunna garantera att meddelandet nått fram till hyresgästen bör meddelandet skickas med rekommenderat brev.

Hur lång tid i förväg behöver en hyresvärd meddela hyresgästen om hyreshöjning?

Det finns ingen specifik bestämmelse om hur lång tid i förväg en hyreshöjning behöver meddelas. Men som hyresgäst ska man ha minst två månader på sig att framföra invändningar till hyreshöjningen från att meddelandet om höjningen togs emot (12 kap. 54a § 2 st. jordabalken). En hyreshöjning kan inte träda i kraft förrän tiden för hyresgästens rätt att invända har gått ut (12 kap. 54a § 3 st. jordabalken). Med andra ord måste en hyreshöjning meddelas senast två månader i förväg.

Vad kan en hyresgäst som inte vill godkänna en hyreshöjning göra?

När hyresvärden meddelat hyresgästen om höjningen av hyran, så har hyresgästen möjlighet att ta ställning till höjningen och göra invändningar. Invändningarna måste ske inom en viss tid som hyresvärden skrivit i sitt meddelande. Tidsfristen får inte vara mindre än två månader från att meddelandet mottagits (12 kap. 54a § 2 st. jordabalken). Om hyresgästen inte framställer sina invändningar inom den angivna tiden så blir hyresgästen bunden av hyreshöjningen genom sin passivitet (12 kap. 54a § 3 st. jordabalken). För att inte bli bunden av hyreshöjningen måste alltså hyresgästen göra en invändning till hyresvärden.

Vad händer efter hyresgästens invändning?

Om hyresgästen och hyresvärden inte kan komma överens om hyran, kan hyresvärden ansöka om ändring av hyran hos hyresnämnden. En sådan ansökan till hyresnämnden får göras tidigast en månad från att hyresgästen meddelats om hyreshöjningen (12 kap. 54 § 1 st. jordabalken). Tidsfristen på en månad syftar till att hyresvärden och hyresgästen ska försöka lösa tvisten om hyran själva i första hand. Om ansökan hos hyresnämnden ändå lämnas in, är det hyresnämnden som avgör om hyran får höjas eller inte. Hyresnämnden ska då besluta om hyreshöjningen är skälig eller inte (12 kap. 55 § 1 st. jordabalken). Vid bedömningen av hyrans skälighet används den så kallade bruksvärdesprincipen. Det innebär att hyran bestäms efter hur hög hyran på likvärdiga lägenheter på samma ort är.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice NordlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000