Hur lång blir spärrtiden vid hastighetsöverträdelse?

2017-08-24 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej, Jag har blivit tagen i en fartkontroll efter en motorväg där hastighetsbegränsning är 110km/h Min uppmätta hastighet var 143km/h med laser. Körkortet tog polisen direkt på plats. Vad kan spärrtiden för återkallelsen hamna på ?!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du gjort dig skyldig till fortkörning, eller med andra ord hastighetsöverträdelse, kan Transportstyrelsen besluta att återkalla ditt körkort. Att polisen tog ditt körkort på plats kallas för ett omhändertagande och betyder inte per automatik att Transportstyrelsen kommer att besluta om ett återkallande, även om det i de flesta fall är sannolikt. I praxis finns exempel då en hastighetsöverträdelse med 30 km/h på väg med hastighetsbegränsningen 110 km/h endast resulterat i en varning och alltså inte återkallelse av körkort. Är hastighetsöverträdelsen större än 30 km/h är huvudregeln enligt praxis att återkallelse ska ske, men bedömningen ska göras mot bakgrund av samtliga omständigheter och gränsen är på så vis inte fast.

Om Transportstyrelsen beslutar att ditt körkort ska återkallats ska spärrtiden (hur lång tid körkortet ska vara återkallat) uppgå till minst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen). Även om det är överträdelsen i sig som till stor del avgör spärrtidens längd kan andra omständigheter, ex. ditt behov av körkortet, påverka längden på spärrtiden. Det går inte att med säkerhet säga vad spärrtiden om ditt körkort återkallas kommer att vara, men då överträdelsen relativt sett inte är särskilt allvarlig skulle min gissning vara att den i så fall uppgår till maximalt någon månad.

Det är först när Transportstyrelsen utfärdat ett nytt körkort som du får börja köra igen. Du får alltså inte köra innan det nya körkort har utfärdats, även om spärrtiden gått ut.

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?