Hur lång är uppsägningstiden vid provanställning?

Hur lång är uppsägningstiden vid provanställning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om anställningsförhållanden regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning under förutsättning att prövotiden är högst sex månader. Om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp anställningen efter prövotiden har löpt ut övergår provanställningen till en tillsvidare anställning (6 § LAS).

Om en arbetsgivare vill ge besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avbrytas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren i så fall underrätta arbetstagaren om detta minst 14 dagar i förväg. Om arbetstagaren är med i ett fack har arbetsgivaren även en skyldighet att varsla den lokala arbetstagarorganisationen (31 § LAS)

Om arbetstagaren däremot vill avbryta anställningen gäller inte uppsägningstiden på 14 dagar, utan det räcker med att arbetstagaren meddelar sin arbetsgivare om detta. Det innebär att arbetstagaren kan gå på den dagen. Någon uppsägningstid löper inte och lön ska inte heller utgå, utan arbetstagaren ska få betalt för den tid han/hon har arbetat.

En längre uppsägningstid kan avtalas för arbetsgivaren men inte för arbetstagaren med hänsyn till att avtal som inskränker arbetstagarens rättigheter enligt denna lag är ogiltig (2 § andra stycket LAS).

Med vänliga hälsningar

Susanne ZahawiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000