Hur lång är uppsägningstiden vid provanställning?

FRÅGA
Hur lång är uppsägningstiden vid provanställning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om anställningsförhållanden regleras i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Avtal får träffas om tidsbegränsad provanställning under förutsättning att prövotiden är högst sex månader. Om varken arbetsgivaren eller arbetstagaren säger upp anställningen efter prövotiden har löpt ut övergår provanställningen till en tillsvidare anställning (6 § LAS).

Om en arbetsgivare vill ge besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avbrytas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren i så fall underrätta arbetstagaren om detta minst 14 dagar i förväg. Om arbetstagaren är med i ett fack har arbetsgivaren även en skyldighet att varsla den lokala arbetstagarorganisationen (31 § LAS)

Om arbetstagaren däremot vill avbryta anställningen gäller inte uppsägningstiden på 14 dagar, utan det räcker med att arbetstagaren meddelar sin arbetsgivare om detta. Det innebär att arbetstagaren kan gå på den dagen. Någon uppsägningstid löper inte och lön ska inte heller utgå, utan arbetstagaren ska få betalt för den tid han/hon har arbetat.

En längre uppsägningstid kan avtalas för arbetsgivaren men inte för arbetstagaren med hänsyn till att avtal som inskränker arbetstagarens rättigheter enligt denna lag är ogiltig (2 § andra stycket LAS).

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1918)
2022-01-18 Omplacering vid sjukskrivning
2022-01-16 Kan jag påskynda min uppsägningstid om arbetsgivaren inte vill det?
2022-01-05 Hur regleras uppsägningstid av anställd när det finns ett anställningsavtal?
2022-01-03 Avskedande vid stöld på arbetsplatsen

Alla besvarade frågor (98546)