Hur lång är uppsägningstiden vid en provanställning?

Hur lång uppsägningstid har man rätt till vid provanställning? Om besked lämnats om att provanställningen kommer avslutas 14 dagar innan provanställningen skulle övergå i en visstidsanställning, har man bara rätt till lön i 14 dagar?

Lawline svarar

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avsluta en provanställning
Provanställningar varar i högst sex månader. Vill arbetsgivaren inte att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Provanställningen får även avbrytas före prövotidens utgång (6 § LAS).

Uppsägningstid vid provanställning
Det har genom praxis framgått att provanställningar saknar uppsägningstid. Det framgår nämligen i AD 2003 nr. 115 att uppsägningstiden ingår i själva provanställningen. Arbetsgivaren måste emellertid lämna besked till arbetstagaren två veckor i förväg om att provanställningen kommer att avslutas (31 § LAS).

Din arbetsgivare har lämnat dig sådant besked. För att besvara din fråga så har du har alltså rätt att arbeta kvar på arbetsplatsen i 14 dagar och därmed har du rätt till lön under den tiden, men då det saknas uppsägningstid vid provanställningar så har du inte rätt till lön efter att de 14 dagarna passerat.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda BergströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000