Hur lång är uppsägningstiden vid en provanställning?

FRÅGA
Hur lång uppsägningstid har man rätt till vid provanställning? Om besked lämnats om att provanställningen kommer avslutas 14 dagar innan provanställningen skulle övergå i en visstidsanställning, har man bara rätt till lön i 14 dagar?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avsluta en provanställning
Provanställningar varar i högst sex månader. Vill arbetsgivaren inte att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Provanställningen får även avbrytas före prövotidens utgång (6 § LAS).

Uppsägningstid vid provanställning
Det har genom praxis framgått att provanställningar saknar uppsägningstid. Det framgår nämligen i AD 2003 nr. 115 att uppsägningstiden ingår i själva provanställningen. Arbetsgivaren måste emellertid lämna besked till arbetstagaren två veckor i förväg om att provanställningen kommer att avslutas (31 § LAS).

Din arbetsgivare har lämnat dig sådant besked. För att besvara din fråga så har du har alltså rätt att arbeta kvar på arbetsplatsen i 14 dagar och därmed har du rätt till lön under den tiden, men då det saknas uppsägningstid vid provanställningar så har du inte rätt till lön efter att de 14 dagarna passerat.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1393)
2019-12-11 Är inlägg på sociala medier skäl för uppsägning?
2019-12-11 Rättigheter vid uppsägning
2019-12-10 Kan jag säga upp mig från min visstidsanställning?
2019-12-10 Hur lång uppsägningstid har jag inom kommunen?

Alla besvarade frågor (75542)