Hur lång är uppsägningstiden när en anställd har sagt upp sig?

Vi har en anställd som sagt upp sig själv. Som jag tolkar LAS har han 1 mån uppsägningstid. Arbetstagaren hävdar att han har 3 mån. Vi har inget kollektivavtal och inget är reglerat i avtal eller annan överenskommelse. Vad är det som gäller? Han har varit hos oss i 7 år och är över 40 år.

Tacksam för snabbt svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ni inte har kollektivavtal eller en annan överenskommelse genom exempelvis anställningsavtalet så är det, precis som du säger, i Lagen om anställningsskydd (LAS) vi behöver kolla för att se vilken uppsägningstid som gäller. Lagen är tillämplig eftersom att medarbetaren är en anställd hos er (1 § LAS).

Det första vi kan säga är att LAS är semidispositiv, vilket innebär att om en arbetsgivare och en central arbetstagarorganisation eller en anställd kommer överens om något som står i strid med lagen, är överenskommelsen giltig om överenskommelsen inte upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter (2 § LAS).

Det andra vi kan säga är att er anställde har varit hos er i över 7 år, och jag antar därför att hans anställningsavtal har gällt tillsvidare (vilket den bör anses vara enligt 5 § och 5 a § LAS), och därför har han en uppsägningstid (4 § andra stycket LAS).

Vad gäller uppsägningstiden är minimiregeln att den är minst en månad (11 § LAS). Dock har arbetstagaren rätt att ha en uppsägningstid på 3 månader när han varit anställd i 6-8 år (11 § andra stycket LAS). Detta innebär att om din arbetstagare hävdar att han har 3 månader, och ni inte kommit överens om något annat genom kollektivavtal eller anställningsavtalet, så är det 3 månader han har – om ni inte kommer överens om någonting annat nu.

I och med att lagen är semidispositiv, som vi sa tidigare, är det möjligt för er att komma överens om uppsägningstiden, så länge den blir förmånligare för arbetstagaren. Men kravet är då att ni båda är överens.

En sista notis i det här sammanhanget är att den anställde har en lagstadgad rättighet att inom en månad från sin påbörjade anställning få skriftlig information om de uppsägningstider som gäller, både när arbetsgivaren säger upp anställningen och när arbetstagaren säger upp anställningen (6 c § LAS). Så, om jag tolkar din fråga rätt, bör du och din arbetstagare redan ha reglerat uppsägningstiden genom en sådan skriftlig information.

Hoppas att detta besvarade din fråga!
Elina BergstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”