Hur lång är spärrtiden för indraget körkort?

När kan jag ta körkort? Blev av med det för 5 år sedan i oktober….

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som om din fråga handlar om hur lång spärrtiden är vid återkallat körkort. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Om jag missförstått dig får du gärna återkomma med en ny fråga och förtydliga omständigheterna något.


Polis eller annan liknande myndighet får omhänderta ett körkort direkt på plats om gärningspersonen gör sig skyldig till ett trafikbrott som i längden kommer resultera i ett återkallat körkort. En återkallelse av ett körkort innebär att körkortet inte längre är giltigt och man får då inte längre lov att framföra ett fordon som kräver ett sådant körkort. En återkallelse görs av Transportstyrelsen och du kan läsa mer om det här!


Beroende på vilket trafikbrott som begåtts och hur allvarligt brottet varit kan en återkallelse ibland också medföra en spärrtid. Det innebär att du under en tid är förhindrad att ansöka om ett nytt körkort och Transportstyrelsen är i sin tur förhindrad att tillverka dig ett. Hur lång spärrtiden är kan variera. Den beslutas med stöd av en helhetsbedömning i det enskilda ärendet, men direkt avgörande är vilken typ av trafikbrott som begåtts och hur allvarligt brottet varit. I de flesta fall sträcker sig spärrtiden inte längre än 12 månader.


Sammanfattningsvis så kan ett återkallat körkort medföra en spärrtid som innebär att man under spärrtiden inte får ta ett nytt körkort. Även om spärrtidens längd kan variera är den oftast inte längre än 12 månader. För att besvara din fråga bör du alltså kunna ta ett nytt körkort nu eftersom du anger att det idag gått fem år sedan trafikbrottet.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”