Hur lång är spärrtiden för återkallat körkort vid rattfylleri?

Hej!

Har idag åkt dit för rattfylleri med en promille på 0,38. Körkortet togs direkt, har aldrig gjort något likande eller på något annat sätt gjort något olagligt innan. Hur länge kommer jag troligen vara av med körkortet? Hittar att det är 12månader, stämmer detta?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett körkort ska återkallas om föraren har gjort sig skyldig till rattfylleri (5 kap. 3 § 1 p. körkortslagen). När ett körkort återkallas ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, s.k. spärrtid (5 kap. 6 § körkortslagen). Spärrtiden varierar mellan en månad och tre år. Det stämmer att spärrtiden vid rattfylleri av normalgraden vanligtvis motsvarar ett år, men det kan variera. Omständigheter som kan påverka spärrtidens längd är trafikbrottet, behovet av körkortet och tidigare körkortsingripanden. Om din spärrtid bestäms till högst ett år, behöver du endast ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att kunna köra igen. Skulle spärrtiden bli längre än ett år av någon anledning, måste du göra ett nytt förarprov (5 kap. 14 § körkortslagen).

Det är Transportstyrelsen som beslutar om spärrtidens längd i det enskilda fallet, men du kan förmodligen räkna med en spärrtid på ett år. Om du vill kan du ansöka om att få fortsätta köra med ett alkolås installerat i bilen, denna ansökan görs till Transportstyrelsen genom en ansökningsblankett. Om ansökan godkänns utfärdas ett nytt körkort med villkor om alkolås.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa LundqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning